Kur'an Yurdu

Tövbe Bölünme Kabul Eder mi ?

Tövbe Bölünme Kabul Eder mi ?

Tövbe Allah’a isyandan, O’na itaate dönmektir.

Bir günahta ısrar ederken, bir günahından tövbe edenin hangi dönüşünden söz edilebilir. Allah sadece gerçek tövbekarı hesaba çekmez. Çünkü o Allah’a itaat ve kulluğa dönmüştür ,samimi bir tövbe yapmıştır. Tövbe ettiğinin benzeri veya daha büyüğü bir günahta ısrar eden ise itaate yeltenmemiş, samimi bir tövbe de yapmamış demektir. Yine tövbekar, Allah’a tövbe ettiği zaman üzerinden ‘isyankar’ ismi kalkar.

Kafir Müslüman olduğu zaman üzerinden ‘kafir’ ismi kalktığı gibi, bu da aynı şekildedir. Fakat tövbe ettiğinin dışındaki günahlarda ısrar eden kimseden ‘günah’ vasfı ayrılmaz. Dolayısıyla tövbesi de sahih ve geçerli olmaz diyenlere verilecek cevap ;

Meselenin sırrı şuradadır: Tövbe, günah gibi bir bölünme kabul eder mi? İman ve İslam’da olduğu gibi tövbekar bir yönü bırakıp diğer yönden tövbe edebilir mi?

Tercihe şayan olan görüş; Tövbenin bölünme kabul etmesidir. Tövbe, nitelik itibariyle farklı derecelerde olduğu gibi,nicelik itibariyle de farklı derecelerdediir. Kul bir farzı yapsa da diğerini terk etse, terk için cezayı hak ettiği halde, yaptığından cezaya çarpılmaz. Aynı şekilde, biri üzerinde ısrar ederken diğer günahından tövbe eden, farzlardan birini yerine getirmiş, diğerini terk etmiştir. Fakat terk ettiği, yaptığının da batıl olmasını gerektirmez. Nitekim Haccı terk edenin bu hareketi, namazının, orucunun ve zekatının da geçersiz olmasını gerektirmemektedir.

Bazıları ise buna şöyle cevap verirler; Tövbe tek bir fiildir. Manası da Allah’ın hoşlanmadığı şeyleri terk etmek, pişman olmak ve O’na itaate dönmektir. Bu tam olarak bulunmazsa, sahih de olmaz. Çünkü bu bir tek fiildir. Bunun bir kısmını yapıp diğer bir kısım farzlarını terk etmek, farz bir ibadetin bir kısmını yapıp diğer bir bölümünü yapmamak gibidir. Tek ibadetin cüzlerinin birbirleriyle olan irtibatı, çeşitli ibadetlerin birbirleriyle olan bağlantılarından çok daha kuvvetlidir.

Diğer bir görüş sahipleri cevaben şöyle derler; Her günahın kendine ait bir tövbesi vardır. Bundan tövbe etmek farzdır. Bir tövbenin,diğer tövbeyle alakası yoktur. Nitekim bir günahın diğer bir günahla da ilgisi yoktur.

Benim bu konudaki kanaatime gelince; Aynı türden bir günahta ısrar ediyorken, günahtan tövbe etmek sahih olmaz. Fakat kul, aynı türden olmayan, birbiriyle alakası bulunmayan bir günahı işlerken, başka bir günahından tövbe ederse, bu sahih ve geçerli olur.

Mesela; Faizden tövbe eder de içki içmekten tövbe etmezse, faizden yaptığı tövbe geçerlidir. Fakat peşin faizden (riba-yı fadl) tövbe eder de, veresiye faizden (riba-yı nesie) vazgeçmez ve ısrar ederse veya tersi olursa;

Yine; Haşhaş almaktan tövbe edip içkiden vazgeçmezse, yahut da aksi olursa bunun tövbesi sahih olmaz.

Bu, bir kadınla zina etmekten tövbekar olup da, tövbe etmediği bir diğeriyle zinayı sürdürmek gibidir.

Yine; Sarhoşluk veren üzüm şırasını içmekten tövbe ettiği halde, diğer sarhoş eden içkileri içmeyi sürdürmeye benzer. Böylesi gerçekte günahtan tövbe etmemiştir. Ancak günahının bir türünden ötekine geçmiştir. Türleri ayrı bir günahtan, bir diğerine geçmek ise böyle değildir. Çünkü bunun vebali daha hafiftir veya karakterinin güçleri ona galebe çalmıştır veya şehvetinin esiri olmuştur. Fakat ötekilerin sebepleri hemen önünde hazır beklemektedir. Çağırmaya hacet yoktur.

Günah böyle değildir, çünkü o sebeplerinin hazırlanmasına ihtiyaç gösterir. Ötekilerde ise kişiyi dost ve ahbabı kuşatmıştır, onu tövbe etmeye bırakmazlar, onun dostlarının o günahta bir hissesi ve mevkii vardır. Nefsi, onun kıymetini tövbe yoluyla ifsad etmesine rıza göstermez. Nitekim Ebu Nuvas, Ebu el-Atahi de ma’siyetleri içerisinde boğulmasını kınayarak şöyle demiştir;

Ey Atabi, benim o eğlenceleri terk ettiğimi görür müsün?

İbadetle toplum içerisindeki kıymetini zedelediğini görür müsün?

Bu gibi kimseler, adam öldürmekten, suçsuz insanların mallarını çalmaktan ve yetimlerin mallarını yemekten dolayı tövbe edip de içki içmekten ve kötülükten dolayı tövbe etmediklerinde bunların tövbeleri sıhhatli kabul edilir ve bu tövbe ettikleri işlerden dolayı cezalandırılmazlar. Ama diğer ısrar ettikleri kötülüklerinden dolayı sorgulanır ve cezalandırılırlar. Kuşkusuz Allah en iyi bilendir.

Kaynak: İbn Kayyım El-Cevziyye / Medaricu’s Salikin / bkz: 254-255

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ