Kur'an Yurdu

Rahman Süresi Besairu’l Kur’an Tefsiri

Rahman Süresi Besairu’l Kur’an Tefsiri

Rahman Süresi, Mekke’de nazil olmuş, Rabbimizin biz kullarına sayısız nimetlerinin sayıldığı 78 ayetten oluşan bir süresidir. Rabbimizin cennette mümin kulları için hazırladığı akla hayale gelmedik nimetlerinin gündeme getirildiği ve her bir nimet gündeminin sonunda da:

Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız?” buyrularak düşünmeye, kulluğa, kendisine teşekküre davet edildiğimiz bir süre. “Değilse, siz bilirsiniz, eğer Rabbinize itaat etmeye, Rabbinize kulluk yapmaya yönelmez, bu dünyada O’nun istediği bir kulluk hayatını yaşamazsanız, kesinlikle bilesiniz ki dayanılmaz bir Cehennem azabı sizi beklemektedir” denilerek cehennemin de vasfedildiği bir süredir.

Rahman süresi Mekke’de nazil olunca, Resulüllah (s.a.v) bu süreyi etrafındaki ashabına okuyunca onlar sessiz kalmış, sessizce dinlemişler ve Allah’ın Resulü onlara şöyle buyurmuştu:

“Ben Rabbimden gelmiş olan bu süreyi size tilavet ederken neden öyle sessiz kaldınız? Niye bir tepki vermediniz? Halbuki Ben bu süreyi sizin din kardeşlerinize okumuştum da onlar: “Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayarsınız?” şeklindeki sorusuna gelince hep birden demişlerdi ki, “ya Rabbi senin üzerimizdeki nimetlerinden hiç birisini yalan saymayız”

Sahabe-i kiram da: “Onlar kimlerdir ey Allah’ın Resulü?” diye sorunca: “Onlar sizin din kardeşleriniz cinlerdir” buyurdu. Bu ifadelerden anlıyoruz ki, bu süre Mekke’de nazil olmuştur. Çünkü Resulüllah Efendimiz risaletinin 10. yılında, Taif seferinden dönüşünde cinlerle görüşmüş ve bu süreyi onlara tebliğ buyurmuştur. Yine biliyoruz ki Rasûlullah Efendimizin, Mekke’de “bu süreyi Kabe’nin avlusunda müşriklere kim ilan edecek? Bunu insanlara kim tebliğ edecek?” şeklindeki talebine evet deyip Rahman sûresini ilk defa müşriklere Abdullah b. Mes’ud efendimiz tebliğ etmiştir. Rahman süresi, Mekke’de müşriklere duyurulan ilk süredir.

Süre, insanlarla birlikte, irade ve sorumluluk sahibi varlıklar olan cinlere de hitap eden Kur’an’da ki tek süredir. Sürenin özellikle ön plana çıkan ayrı bir ahengi vardır. Ayetleri kısa kısa cümlelerden oluşmaktadır. Sürede, kainat sahasında Allah’ın açık ve gizli hakimiyetinin delilleri açıklanmakta; sayısız nimetlerine, sınırsız kudretine dikkat çekilmekte ve bunun karşısında cinlerin ve insanların acz içerisinde Allah’a itaatten başka çareleri olmadığı bütün çıplaklığı ile ortaya konularak, onların sorumlulukları hatırlatılmakta ve itaatten yüz çevirirlerse karşılaşacakları kötü sonuçlar; boyun eğip, şeriatına uyarlarsa elde edecekleri hayırlı neticeler mucizevi bir üslupla dile getirilmektedir.

Süre, Allah’ın kudretinin mükemmelliği, O’nun her şey üzerinde yaymış olduğu mutlak hakimiyeti müthiş bir tablo halinde gözler önüne serilmektedir. Allah’a tabi olarak işlenen iyilik karşılığında mükafat olarak vaat edilen Cennet’in bir tasviri yapılmakta ve isyan etmenin karşılığında kazanılan Cehennem azabı ile insan ve cinler topluca uyarılmaktadırlar.

Süre tek bir kelime ile, Allah Tealanın sıfatlarından biri olan “er-Rahman” ayetiyle başlamaktadır. Peşinden Rahman olan Allah’ın insanlara rahmetinin en büyük ve en kapsamlı tecellisi olan, Kur’an’ı öğrettiği bildirilmektedir:

Süreye bu şekilde bir giriş yapılmasının sebebi, Kur’an’ın bir insan sözü olmayıp, Allah Tealanın indirdiği bir vahiy olduğunun vurgulanmak istenmesidir. Ayrıca, diğer sıfatları yerine O’nun Rahman sıfatının kullanılmış olması, insanlara bu ayetleri gönderip, onları zulmetten kurtararak hidayete erdirmek için indirmesinin, rahmetinin bir gereği olduğunun anlatılmak istenmesidir.

Kur’an’ın öğretilmesi, insanın yaratılmasından önce zikredilmektedir. Allah’ın Kur’an’ı bir yol gösterici olarak göndermesi, O’nun Rahman sıfatı yanında Halık (yaratıcı) sıfatının da bir gereğidir. Ayrıca, insanın yaratılışının sonra zikredilmesinin, O’nun ancak bu Kur’an ile insan olma özelliğinin gerçekleşebilmesinden dolayı olduğu da söylenebilir.

Kaynak: Ali Küçük / Besairu’l Kur’an

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ