Kur'an Yurdu

Necm Süresi (Beyanu’l-Hak) Tefsiri

Necm Süresi (Beyanu’l-Hak) Tefsiri

Necm Süresi Kaç Ayettir ve Kur’an’da Kaçıncı Süredir?

Necm Süresi Mekki bir süre olup, Hz Peygamber’in elçi olarak gönderilmesinin ikinci ve üçüncü yıllarında iki pasaj halinde indirilmiş olup tamamı 62 ayettir. Adını ilk ayetindeki, yıldız anlamına gelen Necm kelimesinden almıştır. Hz Osman’ın Mushaf’ındaki kronolojik sıralamaya göre 23, Hz Ebu Bekir’in cem ettirdiği elimizdeki Kur’an’a göre 53. süredir.

Necm Süresi Konusu ve İçeriği

Kureyş’in müşrik ekabir takımı, Kur’an ve Allah’ın elçisi Hz Muhammed ile ilgili iftiralarını sürdürmektedirler. Onlar, aralarında bir ömür yaşamış olduğu için güveilirliğiyle, yüce ahlakıyla, ölçülü ve dengeli hareketleriyle çok iyi tanıdıkları hemşehrileri hakkında, mecnundur, yoldan sapmıştır ve yalancıdır demekten hiç sıkılmamışlar; bilhassa Cebrail’i gördüğünü söylediğinde onu çıldırmışlıkla itham etmişlerdir. Onların bilgileri ancak bu kadardır, akılları da başkasına ermiyor.

Din, ilimsiz olmayacağı gibi zanna da dayandırılamaz. Zira zannın ilmi hiçbir değeri yoktur. Zan, bilgiye giden yolda sadece bir aşamadır, bilgi değildir. O nedenle zanna dayalı fikir olmayacağı gibi, ona dayalı bir hayat sistemi de kurulamaz,. Oysa deli dedikleri insan, vahye dayalı, akla ve ilme dayalı aykırı olmayan gerçek bir dinden bahsetmekte ve doğru yolu göstermektedir.

Fakat onlar, bunları taaccüple karşılamakta ve gerçekleri söyleyen Allah’ın ayetleriyle istihza etmektedirler. Düşünmezler ki asıl şaşılacak şey kendi durumlarıdır.

En bilgili ve kültürlüleri olan zat (Velid b. Muğire) önce hakikati gördü, sonra ona sırt çevirdi. Çünkü o kavminden korkmuştu. Halbuki yaratan da Allah’tır, rızık veren de. Toplumda yüceltip saygın bir kişi yapan da Allah’dır, zillete düşüren de. Güldüren de Allah’dır ağlatan da.

En son duruşma gününde, divana çıkarıp sorgulayacak olan da Allah’dır. Herkes kendi kazandıklarına rehindir ve sadece kendi kazançlarıyla kendisini kurtarabilecektir. İnsanlardan korkulur da görülen hakikat inkar edilir mi hiç ! Yoksa Allah’ın azabı daha mı hafiftir.

Hz Muhammed, daha önce gelip geçmiş olan peygamberler gibi bir elçidir. Görevi Allah’ın ayetlerini tebliğ etmek, gaflettekileri ahiret azabıyla uyarmaktır. Geçmekte olan her gece ve gündüz ile insana sürekli yaklaşan ölüm kaçınılmaz bir gerçektir. Geldiğinde Allah’tan başka onu geri çevirecek hiçbir güç yoktur.

Buna rağmen Allah’ın elçisi ve ayetleriyle istihza edenler, akıbetlerini düşünerek gülmeyi bırakıp ağlasalar, daha anlamlı davranmış olurlar. Müminlerse Allah’a, sadece Allah’a secde edip yaklaşmaya devam etsinler.

Necm Süresi 26 Ayet Meali: Göklerde nice melekler vardır ki Allah’ın dileyip, razı olduğu kimseye izin vermedikçe şefaatleri hiçbir işe yaramaz.

Necm Süresi 26 Ayet Tefsiri: Şefaat, teki çift yapmak, birinin tıkandığı yerde yardımına koşmak, yardımcı olup desteklemek demektir. Genellikle saygı ve mertebe bakımından yüksek olanın,daha geride olanı desteklemesi olarak bilinir.

Kur’an da sözü edilen şefaat ikidir.

Birincisi: Dünya hayatındadıdır ve iki kısımdır.

a-► Biri Allah’ın ve meleklerin insanlara şefaatidir. ‘Allah ve Melekleri, dünya hayatı boyunca müminlerin karanlıklardan aydınlığa çıkarılmaları için Allah’a dua etmektedirler (Ahzab 43)’

b-► Diğeriyse insanların bilhassa güçlü ve nüfuzlu olanın, muhtaç durumda olanı desteklemesi ve tıkandığı yerde önünü açması anlamındadır (bkz Nisa 85 ayete)

İkincisi: Ahirette ki şefaattir. Onun şartları şudur: Ancak Allah’ın razı olduğu kimseye şefaat edilmesine Allah izin verdiği zaman, şefaat etmesine söz ve izin verdiği kimse, Allah izin verdikten sonra şefaat eder. Ahiretteki şefaat budur

Necm Süresi 27 Ayet Meali: Şüphe yok ki ahirete iman etmeyenler, meleklere elbette dişi adı takarlar.

Necm Süresi 28 Ayet Meali: Halbuki onların buna dair bilgileri yoktur. Onlar ancak zanna uyarlar. Zan ise hiç şüphesiz hak adına hiçbir şey ifade etmez.

Necm Süresi 27-28. Ayetlerin Tefsiri: Zan, hakikatin yerine geçemeyeceği gibi, insanı hakikatten de uzaklaştırabilir. Nitekim Allah şöyle buyurmuştur: ‘Ey iman edenler ! Zandan çok sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır (Hucurat 12)’. Resulüllah’da demiştir ki: Zandan sakının. Çünkü zan, sözün en yalanıdır.

Necm Süresi 29 Ayet Meali: O halde zikrimize sırtını dönen ve dünya hayatından başkasını istemeyen kimselerden sen de yüz çevir

Necm Süresi 30 Ayet Meali: Onların ilminde varabildikleri son nokta işte budur. Şüphesiz Rabbin yolundan sapanı da en iyi bilendir, hidayet bulanı da en iyi bilen O’dur.

Necm Süresi 29-30. Ayetlerin Tefsiri: Onlar dünya hayatından başkasını istemiyorlar. Akılları ancak o kadar eriyor ve o kadarını biliyorlar. Çünkü ‘Onlar, dünya hayatından, ancak görünen yüzünden bir kısmını bilmektedirler, diğer yüzünden / ahiret ise bilgileri yoktur (Rum 7)’

Necm Süresi 31 Ayet Meali: Göklerde ve yerde olan her şey Allah’ındır. (Bu) kötülük edenleri yaptıkları karşılığında cezalandırması, güzel amelde bulunanları da daha güzeli ile mükafatlandırması içindir.

Necm Süresi 32 Ayet Meali: O kimseler ki, küçük kusurlardan başka günahların büyüklerinden ve hayasızlıklardan uzak dururlar. Gerçekten Rabbin mağfireti geniş olandır. O sizi yerden yarattığı zaman ve analarınızın karnında ceninler halinde iken sizi en iyi bilendir. Artık kendinizi temize çıkarmayın. O kimin takvalı davrandığını en iyi bilendir.

Necm Süresi 31-32. Ayetlerin Tefsiri: Lemem, insanoğlunun, zihninden geçirmek ve arzulamak gibi, düşmekten kendisini kurtaramayacağı bazı hata ve yanlışlardır. Resulüllah (s.a.v) demiştir ki: Allah, Ademoğlunun zinadan düşeceği günah payının ne olduğunu bilmiş ve yazmıştır. Gözün zinası bakmaktır, dilin zinası konuşmaktır. Nefis ister ve şehvet duyar, ferç de onu ya doğrular ya da yalanlar.

Tahayyül edip zihinden geçirilen, ama eyleme dökülmeyen aşırılıklar hariç. Zira denilmiştir ki: ‘Size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız biz de sizin küçük günahlarınızı örter ve iyinin en iyisi bir yere / cennete sizi girdiririz (Nisa 31)’

‘De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin! Şüphesiz,Allah günahların hepsini bağışlar. Çünkü O, çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir (Zümer 53)’.

Evet ölüm anı gelmeden önce, şartlarını havi olarak tövbe edildikten sonra, Allah’ın affetmeyeceği hiçbir kimse ve hiçbir günah yoktur.

Hiç kimse kendisini olduğundan başka göstermeye kalkışmasın. Çünkü Allah, ilm-i ezelisiyle sizin hem yaratılış süreçlerinizdeki hallerinizi, hem de dünyaya geldikten sonra nasıl bir insan olacağınızı, karakterlerinizi, kabiliyetlerinizi; neler yapıp neler yapmayacağınızı çok iyi bilmektedir. Şimdi de sizin kalbiniz, niyetlerinizi ve eylemlerinizi iyi bilmektedir.

Necm Süresi 38 Ayet Meali: Yük taşıyıcı hiçbir kimsenin başkasının yükünü yüklenmeyeceğini

Necm Süresi 38 Ayetin Tefsiri: İslam’da suç ve cezada bireysellik esastır; herkes, iyi ya da kötü, sadece kendi yaptığının karşılığını görür. Dünya hayatında mükellef her insanın hem Rabb’ine hem kendisine hem de sorumlu olduğu kimselere karşı yükümlülükleri ve bundan doğacak sorumlulukları vardır. Son tahlilde ahiretteki sorumluluk da bireyseldir; herkes ancak kendi yükümlülüklerinden doğan suçunun cezasını çeker; hiç kimse başkasının suçundan dolayı cezalandırılacak değildir.

Necm Süresi 43 Ayet Meali: Güldürenin de, ağlatanın da şüphesiz O olduğunu

Necm Süresi 44 Ayet Meali: Öldürenin de, diriltenin de gerçekten O olduğunu

Necm Süresi 43-44 Ayetin Tefsiri: Ayetlerde de denildiği üzere, her şeyi yaratan Allah’dır, nimet ve lütfun sahibi O’dur. İnsanları ağlatan, felaketlere sürükleyen, toplu azaba mecbur eden şer ise, insanların kendilerindendir ;

Adaletsizliklerinin, zulümlerinin, yanlışlarının, önlenemez derecede vardırdıkları aşırılıklarının, hasıl-ı kelam, elleriyle yaptıkları kötülüklerinin sonucudur. ‘Sana erişen her iyilik Allah’tandır; başına gelen her kötülük ise nefsindendir (Nisa 92)’. Eğer Allah, insanları zulümleri yüzünden cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat O,o nları takdir edilmiş belli bir zamana ertelemektedir (Şura 30)’

Kaynak: M. Zeki Duman / Beyanu’l-Hak / C:I / bkz: 169-184

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ