Kur'an Yurdu

Namazın İnsana Kazandırdıkları

Namazın İnsana Kazandırdıkları

Hakkıyla eda eden kimseleri eğitip olgunlaştıran fonksiyonel bir ibadet çeşididir. O nedenle ikame edilen her namaz, müminleri kötü huylardan, gayr-i insani alışkanlıklardan arındırır ve onlara insanı alışkanlıklar kazandırır.

Namazı gerektiği gibi kılanlar, iman ve güzel ahlaklarının kendilerine kazandırdığı vakarla ağırbaşlı ve daha temkinlidirler. Onlar, ne yaptıklarını, niçin yaptıklarını ve nasıl yapmaları gerektiğini iyi bilirler.

Onlar için namaz, her gün tekrarlanan sıradan bir iş değil, günde beş defa Yüce Rabb’in huzuruna kulluk bilinci ile çıkmak, gönülden hissettiği ta’zim ve saygı duygularını O’na arz edip, kendisinden başka hiç kimseye kul olmadığını kemal-i edep ile arz etmek demektir.

Bilinç ve ihlas ile, huşu içerisinde eda edilen her namaz, müminlerin ahlaki niteliklerine katkıda bulunur, günlük hayatlarına ve sosyal ilişkilerine yön verir.

Namaz kılanlar, Rabb’lerinin huzuruna çıkacaklarını bilerek, daima düşünerek hareket eder, ölçülü davranırlar. Onlar namuslarına düşkün, emanete riayetkar, anlaşmalarına sadık, şahitliği sırf Allah için yapan gerçek müminlerdir. Elbette namaz kılan müminler başkadır ve ahiret yurdu da onlar için olacaktır.

Yüce Allah buyuruyor ki; Kitap’dan sana vahyolunanları oku, namazı ikame et; muhakkak ki namaz insanı her türlü hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. (Her an) Allah’ı anmak/Allah tarafından anılmak ise daha büyüktür. Allah yaptığınızı bilir (Ankebut Süresi’45)”.

Salat, dua ve namaz anlamındadır. Dua ve namaz, kul ile Allah arasındaki kalbi iletişimi sağlayan manevi bir bağdır. Namaz, mükellef her mü’minin, bilinçli olarak günde beş defa eda etmesi gereken bir vacibedir. Namaz, müminin günlük hayatında muhafaza etmekte olduğu kulluk bilincini, özel bir mekanda, özel bir yönelişle huşu içerisinde bedenen ve ruhen ifade biçimidir.

Namaz; Müminin Rabbiyle halvet halidir; özgür bir ruh ve özgür bir irade ile bir kaç dakikalığına da olsa-müminin içinde yaşamakta olduğu maddi alemden sıyrılıp, zihnen kalben ve lisanen manevi aleme intikal etmesi; Allah’ın huzurunda ve kendi kelamıyla “Alemlerin Rabb’i Allah” ile konuşmasıdır.

Namaz, günde beş defa kulluk bilincinin yenilenmesi ve yinelenmesidir. “Elestü birabb’ikum?” hitabıyla gerçekleştirilen ahdin, her gün beş vakit namaz da 40 rekatta okunan Fatiha süresi ile 40 defa yenilenmesi, hayatın cazibesine,”nefs-i emmareye” ve şeytanlara rağmen kulun, hiç terk etmediği kulluk bilinci ile Rabb’inin huzuruna alnı açık,yüzü ak olarak çıkıp “iyyake na’büdü ve iyyake neste’in…” sözleriyle ahdini yinelemesidir

Yüce Allah buyuruyor ki;  “O müttakiler ki görünmeyen aleme inanırlar. Namazlarını tam dikkatle ifa ederler (Bakara Süresi’3)” buyurmaktadır.

Başka bir ayet-i celile de “Sabır göstererek, namazı vesile ederek Allah’tan yardım dileyin. Gerçi bu çok zor bir iştir, fakat içi saygı ile ürperenlere değil (Bakara Süresi’45)”

İman edip salih iş yapan müminler cennette nimetler içerisinde mutlu ve müreffeh yaşarken, şua anda dünya hayatıyla hoşnut olduklarını söyleyip ahireti ellerinin tersiyle itenler, uydukları şeytanlarıyla birlikte ebedi azabın içerisinde kıvranacaklar, hep ölümü isteyecekler, ama artık ölüm de onlara gelmeyecektir.

Namazın ikamesi ancak şu beş esasa bağlıdır

∟ Vaktinde kılmak

∟ Şartlarını ve rukünlerini (12 farz) olması gerektiği şekliyle tam yapmak

∟ İhlas ile sırf Allah rızası için kılmak

Tadil-i erkana riayet etmek; yani kıyam, kıraat, rükü ve secdeleri, amacına uygun ve Resulüllah’ın tarifettiği şekilde yapmak

∟ Namaz boyunca huşu ve hudu içerisinde, yani Allah’a gönülden boğun eğdiği, O’nu tazim amacıyla huzuruna çıktığı ve zikir makamında Allah’la baş başa bulunduğu bilincini muhafaza edip iç ve dış alemlerinde makama uygun bir sukünet ve özen içerisinde bulunmak.

Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de buyuruyor ki; “Kendilerinden sonra yerlerine öyle bir nesil geldi ki namazı zayi ettiler, şehvetlerinin peşine düştüler. İşte bunlar da azgınlıklarının cezasını bulacaklardır. (Meryem Süresi’59)”

Kaynak: M.Zeki Duman / Beyanu’l-Hak / C:2 / bkz: 508-574-207-574

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ