Kur'an Yurdu

Namazı Vaktinde Kılmak

Namazı Vaktinde Kılmak

“Hayır, hayır! Ne zaman ki can boğaza gelir, işte o zaman can çekişenin yanındakiler; Bunu iyileştiren, kurtaran yok mu?” der, Artık ayrılık vakti geldiğini kendisi de anlar, Bacağı bacağına dolaşır, ölüm acısıyla kıvranır, O gün sevkiyat, doğru Rabbinin divanına olur! (1)”.

İşte o insan “Ne dini tasdik eder, ne de namaz kılardı, Hep hakkı yalan sayıp ona sırtını dönerdi, Bir de yaptığından memnun olarak, çalımlı çalımlı kendi taraftarlarının yanına varırdı, Yazık sana yazık, Yazık ki sana ne yazık!, İnsan sanır mı ki: Başı boş bırakılacaktır.? (2)”.

O zaman “Yalnız Allah’a ibadet edin, O’na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki , Sizin günahlarınızı affetsin ve sizi belirli bir vakte, yani ölüm anına kadar azap çektirmeksizin hayatta bıraksın. Çünkü Allah’ın takdir ettiği vade gelince, asla ertelenmez. Keşke bunu bir bilseniz! (3)”.

Yüce Allah “Kitap’tan sana vahyedilenleri oku, namazı ikame et. muhakkak ki namaz insanı her türlü hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. (Her an) Allah’ı anmak/Allah tarafından anılmak ise daha büyüktür. Allah yaptığınızı bilir (4)”

Her özel ibadetin, mü’minin ahlakında gerçekleştireceği fonksiyonları vardır.

Namaz fonksiyonu ise, en az ikidir

Birincisi: Ayette de açıkça belirtildiği üzere mümini her türlü hayasızlıktan ve kötülükten uzaklaştırmaktır. Çünkü namaz, iman ile küfür arasındaki sınırdır; dinin ikamesi ancak namaz iledir. Fahşa ve münkerden koruyucu özelliğiyle namaz, müminin bilinçsel muhafazasıdır. Günde beş defa müminin kulluk bilincini hatırlayıp yenilemesidir.

Dolayısıyla Allah’a kulluk bilincine aykırı söz, iş ve davranışlardan uzaktan durmasıdır. Beş vakit kılınan namaz mümini kötülüklerden alıkoymuyorsa, mutlaka Allah’tan uzaklaştırıyor demektir. Çünkü böylesi kimseler “Namazlarını ciddiye almazlar… (5)” demektir.

“Namazın vakte bağlı bir ibadet… (6)” olduğunu gerçeğini düşünmezler vakti geçmiş yada geçmemiş hiç umursamazlar. “Tembeldirler; istemeye istemeye namaza kalkar ve gösteriş yaparlar…(7)”

“Şehvetlerine düşkünlükleri sebebiyle namazı zayi ederler…(8)” . “Onlar ancak görsünler diye namaz kılarlar…(9)”. Hatta “Rabb’leri için yapmaları gereken ibadete başkalarını da ortak ederler…(10)”.

Günlük hayatta işledikleri ahlak dışı bir işin ardından, hiç yüzleri kızarmadan kalkıp Allah’ın divanına dururlar ve namazları bittikten sonra da tekrar aynı işe ya da benzeri kötülüğe geri dönerler. Ne Allah’dan ne de kuldan utanırlar….

İkincisi: Allah’ı zikirdir. Namaz, kıyam, kıraat, rüku, secde hallerinde; tekbir, tespih, tahmin ve kıraat ile çok yönlü bir zikir mecmuasıdır. Sadece dili ile değil, kalp, zihin ve beden ile birlikte yapılan zikrin en mükemmel örneğidir.

Müminin, asgari olarak günde beş defa Allah’ı zikir ve tazim amacıyla huzura çıkmasıdır. Namaz, mü’minin Allah’ı, Allah’ın da mümini zikretmesidir ki ayetteki “en büyük” vasfı da bundan kaynaklanıyor olmalıdır (a)”””

“Yüce Allah başka bir ayet-i celile de;

“İman eden kullarıma söyle, namazı ikame etsinler (11)

Bu ayette Allah’ın:

Namazı ikame etsinler ayetiyle söylemek istediği şudur 

Farz olan beş vakit namazı

1-► Her gün vaktini geçirmeden

2-► Şart ve rukünlerine riayet ederek

3-► İhlas ve

4-► Tadil-i erkan ile

5-► Huşu ve hudu içerisinde eda etsinler, vaktini geçirmesinler

“Ve o size, kendisinden istediğiniz her şeyden vermiştir (12)

İstediğiniz” den maksat, dünya hayatı boyunca sizin ihtiyaç duyup da isteyeceğiniz her şeyi, siz istemeden yaratıp sizin için hazırlamasıdır (b)”

“Dolayısıyla Müslüman için beş vakit namaz nasıl mühimse, onları vaktinde kılmak da o kadar mühimdir .Başka bir ifadeyle namaz kılmak nasıl farz ise, onları vaktinde kılmak da öyle farzdır; yine namazı terk nasıl haramsa, onları vaktinden geriye bırakmak da haramdır (c)”””

Namaz belli vakitlerde yerine getirilmesi gereken bir farz olduğu için, bir özür olmaksızın namazın vaktinde kılınmayıp kazaya bırakılması büyük günahtır ve namazı kaza etmek bu günahı kaldırmaz. Kaçırılan namazı kaza etmek, namazı terk etme günahını kaldırır, fakat vaktinden sonraya bırakma günahını kaldırmaz. Bunun için ayrıca tevbe ve istiğfar etmek gerekir (d)”

Allah Resulü (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“Kendinizi ancak yapabileceğiniz amellerle mükellef kılın. Siz usanmadıkça Allah Teala usanmaz”. Başka bir hadis de ise şöyle buyurmaktadır: “Amellerin Allah Teala’ya en sevimli geleni, az da olsa devamlı olanıdır” Başka bir hadis de ise Allah Resulü (s.a.v) şöyle buyurmaktadır: “Kim Allah Teala;yı bir ibadete alıştırır da sonra bezginliğinden dolayı onu terk ederse, Allah da ona gazap eder

Kaynak: İsmail Ekinci

(1-Kıyame Süresi 26-30) (2-Kıyame Süresi 31-36) (3-Nuh Süresi 3-4) (4-Ankebut Süresi 45) (5-Maun Süresi 5) (6-Nisa Süresi 103) (7-Nisa Süresi 142) (8-Meryem Süresi 59) (9-Maun Süresi 6 (Tevbe Süresi 54) (10-Kehf Süresi 110) (a-M.Zeki Duman / Beyanu’l-Hak / C:2 / bkz: 575) (11-İbrahim Süresi 31) (12-İbrahim Süresi 34) (b-M.Zeki Duman / Beyanu’l-Hak / C:2 / bkz: 418) (c-Akademi Araştırma Heyeti / Bir Müslümanın Yol Haritası / bkz: 316) (d-Akademi Araştırma Heyeti / Bir Müslümanın Yol Haritası / bkz: 394)

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ