Kur'an Yurdu

Müddessir Süresi Meali & İbn Kesir

Müddessir Süresi Meali & İbn Kesir

Ey Örtüye Bürünen Peygamber Kalk

Müddessir Süresi 1. Ayet: Ey örtünüp bürünen,

Müddessir Süresi 2. Ayet: Kalk,artık uyar,

Müddessir Süresi 3. Ayet: Ve yalnız Rabbini yücelt,

Müddessir Süresi 4. Ayet: Elbiseni temizle,

Müddessir Süresi 5. Ayet: Pisliklerden uzak dur

Müddessir Süresi 6. Ayet: (Yaptığını) çok görerek minnet etme,

Müddessir Süresi 7. Ayet: Rabbin için sabret!

Müddessir Süresi 8. Ayet: Çünkü o boruya üfürüldüğü zaman,

Müddessir Süresi 9. Ayet: İşte o gün oldukça zor bir gündür,

Müddessir Süresi 10. Ayet: Kafirlere.Hiç de kolay değildir.

Bol Bol Nimetler Verilenler

Müddessir Süresi 11. Ayet: Başbaşa bırak beni,tek başına yarattığım,

Müddessir Süresi 12. Ayet: Kendisine uzun boylu mal verdiğim,

Müddessir Süresi 13. Ayet: Ve hazır bulunacak oğullar,

Müddessir Süresi 14. Ayet: Ve kendisine alabildiğine nimetler verdiğim kimse ile.

Müddessir Süresi 15. Ayet: Sonra daha da arttırmamı umar.

Müddessir Süresi 16. Ayet: Asla.Çünkü o ayetlerimize karşı çok inatçıdır.

Müddessir Süresi 17. Ayet: Ben onu sarp yokuşa sardıracağım.

Müddessir Süresi 18. Ayet: Çünkü o düşündü ölçtü, biçti.

Müddessir Süresi 19. Ayet: Kahrolası, ne biçim ölçtü biçti?

Müddessir Süresi 20. Ayet: Tekrar tekrar kahrolası,ne biçim ölçtü biçti?:

Müddessir Süresi 21. Ayet: Sonra baktı,

Müddessir Süresi 22. Ayet: Sonra kaşlarını çattı, yüzünü ekşitti,

Müddessir Süresi 23. Ayet: Sonra yüz çevirip, büyüklük tasladı.

Müddessir Süresi 24. Ayet: Ve hemen dedi ki: Bu nakledilegelen bir sihirden ibarettir.

Müddessir Süresi 25. Ayet: Bu insan sözünden başka bir şey değildir.

Müddessir Süresi 26. Ayet: Ben onu Sekar’a sokacağım.

Müddessir Süresi 27. Ayet: Sekar’ın ne olduğunu sana ne bildirdi?

Müddessir Süresi 28. Ayet: O hemen bırakmaz, hem de terk etmez.

Müddessir Süresi 29. Ayet: O insan derisini kavurandır,

Müddessir Süresi 30. Ayet: Onun üzerinde on dokuz (melek) vardır

Sekar Cehennemi Nedir?

‘Üzerinde’ Allah’ın izni ile ‘on dokuz’ zebani, yani görevli melek yahut benzeri varlık ‘vardır (30)’. On dokuz sayısının verilmesinin sebebi, Sekar’a girmeye neden olan kötü ve çirkin fiillerin hayvani ve tabii kuvvetlerle işlenmesidir. Hayvani kuvvetlere gelince onlar on iki tanedir: Şehevi kuvvetler, gazabi kuvvetler, dış duyular ve iç duyular. Tabii kuvvetler ise yedi tanedir: Çekme, tutma, sindirme, itme, beslenme, büyüme ve üreme kuvveti. Şu halde sekar bu kuvvelerin doğurduğu fillerden oluşur ve Sekar’ın kaynaklandığı kuvvetler kadar zebanisi vardır. Bu da Allah’ın bir adaletidir. Böylece her bir zebani, insandaki bir günah kuvvetini cezalandırır

Cehennemin Bekçileri

Müddessir Süresi 31. Ayet: Ve biz Cehennemin muhafızlarını meleklerden başka kılmadık ve onların adetlerini kafir olanlar için ancak bir imtihan kılmış olduk. Ta ki: Kendilerine kitap verilmiş olanlar, iyice öğrensinler. Ve iman etmiş olanlara da iman arttırsın ve kitap verilmiş olanlar ile mümîn bulunanlar, şüpheye düşmesinler. Ve kalplerinde bir maraz bulunanlar ile kafirler de desin ki: Allah bu misalle ne demek istemiştir? işte Allah, dilediği kimseyi böyle sapıklığa düşürür ve dilediği kimseye de hidayet nasip buyurur ve Rabbin ordularını ancak kendisi bilir ve o, insan için ancak bir öğüttür.

Müddessir Süresi 32. Ayet: Ama öyle yapmıyorlar. Andolsun aya,

Müddessir Süresi 33. Ayet: Geri geldiğinde geceye,

Müddessir Süresi 34. Ayet: Aydınlandığı zaman sabaha,

Müddessir Süresi 35. Ayet: Muhakkak ki o büyüklerden biridir.

Müddessir Süresi 36. Ayet: İnsanlar için bir uyarıcıdır.

Müddessir Süresi 37. Ayet: Aranızdan ileri gitmek yahut geri kalmak isteyene,

Müddessir Süresi 38. Ayet: Her bir nefis kazandıkları karşılığında rehin alınmıştır.

Müddessir Süresi 39. Ayet: Yemin ashabı müstesna.

Müddessir Süresi 40. Ayet: Cennetlerdedirler, birbirlerine soru sorarlar,

Müddessir Süresi 41. Ayet: Suçlular hakkında:

Sizi Sekara Sokan Nedir?

Müddessir Süresi 42. Ayet: Sizi Sekar’a ne sürükledi?

Müddessir Süresi 43. Ayet: Derler ki: Biz namaz kılanlardan değildik,

Müddessir Süresi 44. Ayet: Yoksullara yedirmezdik,

Müddessir Süresi 45. Ayet: Biz de dalanlarla birlikte dalardık.

Müddessir Süresi 46. Ayet: Din gününü yalanlardık.

Müddessir Süresi 47. Ayet: Nihayet ölüm gelip bize çattı

Müddessir Süresi 48. Ayet: Artık şefaat edenlerin şefaati onlara fayda vermez.

Müddessir Süresi 49. Ayet: Ne oluyor ki öğütten yüz çeviricidirler.

Müddessir Süresi 50-51. Ayet: Onlar sanki aslandan ürküp kaçan yaban eşekleridir.

Müddessir Süresi 52. Ayet: Hatta onlardan her biri kendisine açılmış sahifeler verilmesini ister.

Müddessir Süresi 53. Ayet: Asla! Doğrusu onlar ahiretten korkmazlar.

Müddessir Süresi 54. Ayet: Hayır, gerçekten o bir öğüttür.

Müddessir Süresi 55. Ayet: Kim dilerse ondan öğüt alır.

Müddessir Süresi 56. Ayet: Allah dilemedikçe de öğüt al(a)mazlar.İşte o kendisinden korkulmaya layık olandır,bağışlamak da ona yaraşır

Meal: İbn Kesir / İbn Kesir Tefsiri ,Tefsiru’l Kur’an’il Azim, / C:XI / bkz: 449…471
Tefsir: Abdülkadir Geylani / Geylani Tefsiri / C:VI / bkz: 249

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ