Kur'an Yurdu

Kadın Süs Eşyalarını (Ziynetlerini) Gizlemeli midir?

Kadın Süs Eşyalarını (Ziynetlerini) Gizlemeli midir?

Kadın takması helal olan ziynet ve süs eşyalarını evinde kocasına karşı takınmalı ve evden dışarı çıktığında yabancı erkeklere göstermemelidir. Kadınlar içinde ziynetini açmasında her ne kadar bir sakınca yoksa da bu hal bazı zararlı neticeler doğurabilir. Çünkü onları gören fakir kadınlar kocalarına giderek aynı şeyleri kendilerine almalarını isteyebilirler ki bu halde ailevi geçimsizliklere sebep olabilir, öyle olmasa bile,

Allah onlara veriyor da, bize vermiyor, diyerek Allah’a isyan edebilir ve günahkar olabilir. Yahutta hırsızlıklara sebep olur. Bu sebepledir ki kadınlar ziynetlerini mümkün mertebe kadınlardan da gizlemelidirler.

Yüce Allah buyuruyor ki: «Ziynetlerini (elbise, yüzük, küpe, gerdanlık, taç, bilezik v.s.) açmasınlar. Ancak bunlardan görünmesi zaruri olanlar müstesnadır.(1)»

Parmaktaki yüzüğün bazı durumlarda açılarak görülmesi zarurettir. Ayetteki ziynetin mahiyeti hususunda ulema ihtilafa düşmüşlerdir.

Ziynetten murat acaba esas yaratılışta olan güzellik midir? Yoksa elbise, kına, yüzük, küpe, taç, bilezik ve buna benzer şeyler midir? İhtilaf edilen husus da zaten budur.

Fahri Razi’nin açıklamasına göre ayet her iki zineti de içine alıyor. Çünkü süs, kadının güzelliğini gösteren ve yabancı erkeklerin rağbetini celbedecek şey olduğundan bu yaradılışında da olabilir, sonradan da olabilir. Her ikisi de süslenmeye dahil olduğundan kadınların gerek süs ve gerekse güzelliklerini göstermeleri yasaklanmıştır. El, ayak ve yüz gibi uzuvlar bu yasaklamanın dışındadır. Çünkü kadının gerek çalıştığı sırada ve gerekse, başka şeyler yaptığı sırada bu uzuvların görülmesinde zaruret vardır. Dinimiz buna müsaade etmiştir.

Kadına süslerini göstermesi nasıl haram ise süslerini gösteren bir kadına başka erkeklerin bakması da öylece haramdır.

Ayet buna mani olmak için kadınlara örtünmelerini emrediyor. Kadın süslerini insanlardan on iki sınıfa gösterebilir ki Cenab-ı Hak o on ikisinin kimler olduğunu şöyle açıklıyor:

“(Müslüman kadınlara söyle) Süslerini kendi kocalarından yahut kendi oğullarından, yahut kocalarının (başka kadınlardan olma) oğullarından, yahut kendi erkek kardeşlerinden, yahut erkek kardeşlerinin oğullarından, yahut ellerindeki cariyelerinden, yahut (şehvet ve kadın) ihtiyacı olmayan sadece ekmek peşinde koşan hizmetçilerden, yahut henüz kadınların gizli yerlerinin farkına varmamış çocuklardan başkasına göstermesinler.(2)”

Rivayete göre Hz. Ömer Mısır valisi olan Ebu Ubeyde Hz. bir mektup yazarak kitap ehlinden olan kadınların mü’mine kadınlarla birlikte hamama girmelerini yasaklanmasını emretmiştir. Her ne kadar kadınlar eşit ise de örf ve adetleri de ayrı ayrıdır. Müslüman kadınların onların kötü ahlakından ayrı Müslüman kadınların onların kötü ahlakından etkilenebileceğini göz önünde tutan İslam, Müslüman kadınların ecnebi kadınlarla birlikte hamama girmelerini yasaklamıştır.

Bir erkek mahremi olan kadının neresine bakabilir?

Bu hususta fıkıh kitaplarında verilen bilgiler mevcuttur. İbn Abidin’de deniliyor ki: 

“Kadının mahremi olan bir erkek, kadının yüzüne, baş ve gerdanına, incik ve pazularına bakabilir. Oyluğuna, sırtına, karnına bakamaz. Bakmasında sakınca olmayan yerlerine dokunmasında da bir sakınca yoktur. Erkek nefsinden emin olmazsa bu takdirde bakması da dokunması da helal olmaz” Ayette Amca ve dayının zikredilmemesinin sebebi kardeş yerinde saydıklarındandır.

Hatta bir hadiste Resûlullah (s.a.v): “İnsanın amcası babası yerindedir” buyurmuştur. Ayette sıralanan 12 sınıf kimsenin kadının ziynetine bakmalarının caiz olduğu hususunda her ne kadar ortak iseler de mertebe yönünden üçe ayrılırlar.

Kadının kocasıdır. Karısından her bakımdan istifada etmek kocasına helaldir,

Baba, dede, oğul, kardeş, kayın baba, üvey oğul, Bunlar kadının saçına, kollarına ve dizlerden aşağı olan kısımlarına bakabilirler.

Şeyh-i faniler, yani kadına ihtiyaç hissetmeyen erkekler ile kadının köleleri kadınla konuşabilirse de kadının saçlarına ve hususi olan ziynetlerine bakamazlar. Bunların yanında duran kadının bir dereceye kadar örtünmüş olması daha efdaldir.

Yüce Allah buyuruyor ki: “(Mü’min kadınlara söyle) Gizledikleri ziynetleri (süs eşyaları) bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey Mü’minler, hepiniz Allah’a tövbe edin ki dünya ve ahirette saadete kavuşacaksınız.(3)”

Bu ayetle, kadınların erkeklerin şehevi isteklerini tahrik edecek hareketlerden sakınmaları ve süslerini göstermemeleri emrolunuyor. Yine bu ayetle anlaşılıyor ki zaruret hallerinin dışında fitneye sebep olacağı cihetle kadınların seslerini yabancı erkeklerin duyacağı şekilde yükseltmeleri de men edilmiştir.

Kaynak: Turan Yazılım – Mürşit 5 – İlmihal – Evlilik Hayatı Ve Mahremiyetleri

(1-Nûr Süresi ayet: 31) (2-Nur Süresi ayet: 31) (3-Nur Süresi ayet: 31)

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ