Kur'an Yurdu

Vaazlar – Fetvalar

12 Kasım 2020 - 0 yorum
İnfitar Süresi Kaç ayettir ve Kaçıncı Süredir?İnfitar Süresi Mekki bir süre olup, Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin birinci ve ikinci yıllarında iki bölüm halinde indirilmiştir. Tamamı 19 ayet olan bu süre, adını ilk ayetteki 'semanın yarılması' anlamına gelen 'infitar' kelimesinden...
12 Kasım 2020 - 0 yorum
Allah'ın işlerine rıza gösterin. Çünkü o sizi sizden daha iyi bilir. Sizin yararınıza olan her işten sizi haberdar etmez. Allah (c.c): 'Olur ki bir şeyden hoşlanmazsınız. Halbuki o sizin için daha hayırlıdır. Bir şeyi de istersiniz. Halbuki o sizin için...
11 Kasım 2020 - 0 yorum
Allah'a kulluk için yaratılan insanın bu görevini yerine getirebilmesi için kendisine kitap ve peygamberlerle 'rehberlik' edilmişti. Ancak insan bu rehberliği kabul edip etmeme konusunda özgürdür. Özgürlüğünü ilahi rehberliği kabul yönünde kullanan insan; inanç, düşünce, söz, eylem, iş ve davranışlarında bu...
9 Kasım 2020 - 0 yorum
Mü'minun Süresinin ilk 10 ayetiMuminun süresinin ilk on ayetinde, iman edenlerin özelliklerini beyan etmek ve imanın mükafatını bildirmek üzere şöyle buyruluyor:"Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. Onlar ki, namazlarında huşu içindedirler. Onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Onlar ki,...
7 Kasım 2020 - 0 yorum
Sen ey gafil!Günah işleyerek, karşı gelerek Allah'la savaş meydanına çıkıyor, buna rağmen kendini güvende hissediyorsun. Pek yakında güven duygun yerini korkuya bırakacaktır, genişliğin darlığa, sağlığın hastalığa, yükselişin akçaklığa, yüksekliğin aşağılığa, zenginliğin de fakirliğe dönüşecektir. Şunu bil ki;Dünyada Rabbinden ne kadar...
5 Kasım 2020 - 0 yorum
Peygamberimiz (s.a.v): 'Kim süslenip insanların karşısına çıkar, Allah'ın karşısına ise beğenmediği bir biçimde çıkarsa Allah onu kızgınlıkla karşılar' buyurmuşturA münafıklar!Peygamberin ağzından çıkan söze kulak verin.Ey ahiretin dünya karşılığında satanlar!Hakk'a karşılık insanları satın alanlar!A kalıcıyı yok olacak ile değişenler!Siz kazançlı bir...
3 Kasım 2020 - 0 yorum
Ey arkalarını dönenler !Şeytana uşaklık etmeyi bırakın, onun yolundan ayrılın da kalp ayaklarınızla Hakk'ın kapısından içeri girin. Allah'tan sizi, sizden razı olacağı işlere yönlendirmesini isteyin. Sizi kullanmasını, hizmet ettirmesini isteyin.Tükenmek bilmeyen bir hazine buldurmasını isteyin. Hiç kurumaz bir pınar göstermesini...
1 Kasım 2020 - 0 yorum
Kalp düzelince ondan çıkan söz doğru ve gerçek olur, kimse onu reddetmez. Kalp kalple, sır sırla ,mana mana ile, öz öz ile ve doğru da doğru ile konuşur. İşte o zaman ağzından çıkan sözler çorak olmayan, yumuşak ve verimli bir...
27 Ekim 2020 - 0 yorum
Ey yaşı ihtiyar ama doğası çocuk olan !Bu çocukluk ne zamana kadar sürecek? Tabiatın dünyanın peşinde koşuyor, tek kaygın dünya olmuş. Bilmez misin ki kaygın seni düşündüren, kafana takılan şeydir ve sen, ipini kimin eline vermişsen onun kulusun. Senin ipin...
27 Ekim 2020 - 0 yorum
Zalimin zulmüne yardımcı olmak belkide zalimin zulmünden daha ağırdır ve onları "Rabbimiz! Onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanetle rahmetinden kov (1)" Çünkü sen eğer zalime yardımcı olmasaydın şüphesizdir ki o kişide o zulmü işleyemeyecekti ve yapacağını...
27 Ekim 2020 - 0 yorum
Müminlerin imanı sağlam olunca bütün insanlar için bir ayna olur, onu görüp kendisine yakın oldukları zaman dinlerinin yüzünü onun söz aynasında görürler.Bu heves nedir böyle? Durmadan Allah'tan yiyeceğiniz, içeceğinizi, giyeceğinizi, eşlerinizi, rızıklarınızı artırmasını istiyorsunuz. Bunlar artmayan ve eksilmeyen şeylerdir. Birisi, duası...
27 Ekim 2020 - 0 yorum
Yaptığın işleri de Allah için yap. Pek yakında Allah'a döndürüleceksin ve sana yaptığın işleri soracak. Allah seni, Zatını tevhid etmen için yarattı. Seni ne dünya, ne de ahiret için yarattı. Dünya seni ne doyurur, ne de suya kandırır. Dünya aldatıcıdır,...
27 Ekim 2020 - 0 yorum
Allah'ım bize sabır ve ve bizi affet İnsanlardan bir şey elde etmek için, onların huzurunda bekler.itibar gösterirsen Allah sana buğz eder. 'Kim bir zengine elindeki malı için eğilir, yaltaklık ederse dinin üçte ikisi (3/2) gider'.∟ Ey gerçeğe sırtını dönen...
26 Ekim 2020 - 0 yorum
İnsanın kalbi parlak bir ayna gibidir. Kötü ahlak ise, duman (is) ve zulmet (karanlık) gibidir. O aynayı karartıp, Allah Tealayı görmekten alıkoyar ve arada perde teşkil eder. Güzel ahlak ise, kalbe erişip o aynayı günah zulmetinden temizleyen bir nurdur, ışıktır....
26 Ekim 2020 - 0 yorum
Ey Nefis ;Sana yazıklar olsun. Hayrete şayandır ki, ne kadar çok nifakın ve batıl iddiaların mevcuttur. Dilinle imanlı olduğunu söyleyip iddia ederken, uzuvlarından nifak fışkırıyor.Ey Nefis ;Sana yazıklar olsun. İsyana dalarken eğer Allah görmüyor diye dalıyorsan, bu senin için küfrün...
25 Ekim 2020 - 0 yorum
İbretlik Bir HayatHz Eyüb varlıklı ve çok müreffeh bir hayatı olan kimseydi. Dünya malının her türlüsüne sahipti. Bununla birlikte o, şükreden, rıza gösteren ve Allah yolunda ve Allah rızasını kazanmak için fakirlere yardım eden bir kimseydi. Eyüb (a.s)'ın nimetlerine şükretmede...
25 Ekim 2020 - 0 yorum
"Gazilerin nefes nefese koşan, Koşarken tırnaklarıyla kıvılcımlar saçan, Sabah erkenden baskın basan, O esnada tozu dumana katan, Derken düşman kuvvetinin ortasına dalan atlar hakkı için ki: Gerçekten insan, Rabbine karşı çok nankördür! (1)" ve yaptığı bu nankörlükte de "Kendisi de...
25 Ekim 2020 - 0 yorum
Ey cemaat!İslam ağlıyor ve eli başında yardım istiyor, o günahkarlardan, fasıklardan, bid'at ve dalalet sahiplerinden, zalimlerden, yalancılık giysisini kuşananlardan, içlerinde olmayan şeyi iddia edenlerden kurtulmak için yardım istiyor. Senden öncekilere ve seninle birlikte olanlara emrederken, yasaklardan yerken ve içerken bir...
12