Kur'an Yurdu

Önemli Nasihatler

16 Kasım 2020 - 0 yorum
► Üç günlük dünya hayatına karşın, nefsinin isteklerine tabi olarak sonsuz hasrete düşenlere yazıklar olsun► Allah gözleri kendi büyüklüğüne bakmak için yarattı. Gereksiz yere sağa sola iltifat edip bakmak hatadır► Henüz dünyanın üç günlük nefsin isteklerine karşı mücahedesine karşı sabredemeyen...
14 Kasım 2020 - 0 yorum
Peygamberimiz (s.a.v): 'Hastaları ziyaret edin ve cenazeleri uğurlayın. Çünkü bu size ahireti hatırlatır' buyurmuştur.Peygamberimiz (s.a.v) bu sözüyle sizin ahireti hatırlamanız gerektiğini ifade etmiştir. Siz ise onu hatırlamaktan kaçıyor, peşin zevkler peşinde koşuyorsunuz.Pek yakında siz istemeseniz de dünyadan ayrı düşeceksiniz. Sizi...
13 Kasım 2020 - 0 yorum
A nimet içinde olan !Sana verilen bu nimetlerin şükrünü yerine getir, yoksa senin elinden çekilip alınır. Nimetlerin kanadını şükürle kısalt ki senin elinden uçup gitmesin.Asıl ölü, dünyada yaşıyor olsa da Rabbinden gaflet eden kimsedir. O hayatını nefsinin arzularına, hazlarına,...
12 Kasım 2020 - 0 yorum
► Nuru karanlıktan ayır edemeyenlerin nazarında şeytanın suratıyla hurinin yüzü aynıdır.► Açgözlülüğü bıraktın mı, asıl padişah sen olursun. Aksi takdirde boğazına düşkünlüğün yüzünden karnını tabla yapar, onun bunun kapısını kıble edinirsin.► Bolluk zamanında karnını doldurursan, darlık günlerinde yüzünü soldurursun.► En...
12 Kasım 2020 - 0 yorum
Rablerine itaat edenler akıllı ve bilge kimselerdir. Karşı gelip günahkar olanlarsa deli ve bilgisizlerdir. Karşı gelen, Rabbini bilmediğinden dolayı karşı gelmiş ve şeytana uymuştur. Bilgisiz olmasa şeytana uymazdıAbdülkadir Geylani
5 Kasım 2020 - 0 yorum
İnsanlar senin sözünü, yalan söylediğin halde kabul edebilirse de Allah'ın kabul etmesi söz konusu değildir. Çünkü O, kalplerde olanı bilendir. Kalp parayı geçer akçe diye yutturma. Çünkü paranın kalite kontrolünu yapan, paranı pekala tanır.Allah senin dış görünüşüne değil, kalbine bakar....
1 Kasım 2020 - 0 yorum
Her türlü iyilik, zevk, hatta aranan ve kendisinden faydalanılan şeye nimet denirse de, gerçek nimetin ahiret mutluluğu olduğunu unutma. Bundan başkasına nimet demek ya boştur veya mecazen söylenmiştir. Ahirette sahibine hiçbir faydası olmayan şeylere nimet denmesi açıkça boş sözdür, galattır....
1 Kasım 2020 - 0 yorum
Haramı terk etmeye ve helali kazanmaya çalış. İmanın güçlenince dünyaya ait her şeyden gönül bağını kes. O zaman Allah'ın gerçek kullarından olursun.Dünyadan gerçek manada gönül bağını kestiğin zaman Allah nimetlerini sana, bir aracı ile veya var etme yetkisini doğrudan kalbinin...
1 Kasım 2020 - 0 yorum
Her şey için bir sebep olmalıdır. Allah hiç peygamber göndermeden insanları kendi yoluna iletmeye kadir idi. (Ama böyle yapmadı). Siz sağlam bir temel üzere değilsiniz. Artık gaflet uykusundan uyanın. Hz Peygamber (s.a.v): 'Kim kendi görüşüyle yetinirse yanılır' buyuruyor. Nasıl ki...
31 Ekim 2020 - 0 yorum
∟ Yalnızken haramdan ve şüpheli şeylerden kaçınmadığı halde,Allah'ı sevdiğini iddia eden kimse yalancıdır.∟ Malını, mülkünü Allah yolunda harcamadığı halde Cennet'e gitmek istediğini iddia eden kimse yalancıdır.∟ Fakiri ve fakirliği sevmediği halde, Hz Muhammed'i sevdiğini iddia eden kimse yalancıdır.Beden gözüyle dünyayı,...
30 Ekim 2020 - 0 yorum
Günah nefsin varlığı, kulluk ise yokluğudur. Arzuladığı şeyleri elde etmek nefsin varlığı, onlardan kaçınmak yokluğudur.Arzularını elde etmekten kaçın ve Allah'ın kaderine uymadıkça, kendi istek ve arzun ile alma. Arzuladığın şeyleri zühd eliyle, zorla ve söke söke al. Zühd eli seni...
29 Ekim 2020 - 0 yorum
Kaygın seni düşündüren, kafanı meşgul eden şeydir.∟ Dünyayı kaygı ediyorsan, dünya ile birliktesin demektir.∟ Ahireti kaygı ediyorsan, onunla birliktesin demektir.∟ İnsanları kaygı ediyorsan, onlarla birliktesin demektir.∟ Allah'ı kaygı ediyorsan dünya ve ahirette Allah'la birliktesin demektir.
27 Ekim 2020 - 0 yorum
Peygamberimiz (s.a.v):'İman için sabır bedendeki baş gibidir' buyurmuştur.Sabır, şikayetini hiç kimseye arz etmemek, sebeplere tutunmamak, sıkıntılardan kaçmamak ve başa gelen sıkıntının sona ermesini istememek demektir.Kul fakirlik ve ihtiyaç içindeyken Allah'a boyun eğip Allah'ın iradesi doğrultusunda Onunla sebat eder, ibadet...
27 Ekim 2020 - 0 yorum
Allah (c.c) bir sözünde: 'Bana itaat edilirse razı olurum, razı olduğumda bolluk veririm. Verdiğim bolluğun da sonu yoktur. Bana karşı gelindiğinde ise kızarım, kızdığımda lanet ederim ve lanetim yedinci nesile kadar varır' buyurmuştur.Dinin bir incir karşılığında satıldığı, ileriye dönük hesapların...
27 Ekim 2020 - 0 yorum
► İsterse günlerce gelincik tarlasında gezinsin; at sineği aslı neyse odur.► Zengin, malıyla itibar kazanmaz. Atlas çul da vursan, eşek yine eşektir.► Erenlerin gönlünden çıkan yanık bir nefes, yetmiş kılıç ve baltadan daha güçlüdür derler.► İçini fıstık zannedenlerin çoğunun dışı...
26 Ekim 2020 - 0 yorum
Ebu Hureyre der ki;Kalp bir kral ise, organlar emrine amade askerler gibidir. Kral iyi davranış içinde olursa, askerlerde ona uyar. O fenalık yaparsa, emrindeki askerlerde fena davranır.Göz derki: O halde ey kalp, kendini de beni de helaka sürükleyen sensin. Seni...
25 Ekim 2020 - 0 yorum
Hayır; malının ve çocuklarının çoğalması demek değildir.Hayır; İlminin artması, yumuşak huylu ve güzel ahlaklı olup Allah Tealaya herkesten çok ibadet etmendir. Güzel ameller yaptığında Allah'a hamd edip, kötülük işlediğinde de O'ndan bağışlanma dilemendir. Bil ki şu iki kişiden başka dünyadaki...
25 Ekim 2020 - 0 yorum
► Cahilliğinle bir köşeye çekileyim deme. Çünkü bilgisizce insanların arasından ayrılıp izdivaya çekilmek (halvet) büyük bir bozukluktur. Bundan dolayı Peygamberimiz (s.a.v) 'Önce fıkıh öğren, bilgiden sonra inzivaya çekil' buyurmuştur.► Yeryüzünde korktuğun veya bir şeyler umduğun birileri varken, senin köşene çekilip...
12