Kur'an Yurdu

Namaz İlmihali

15 Kasım 2020 - 0 yorum
Soru: Gafletin gereği olarak namazlarını ihmal eden karısına, nasihatten başka, kocanın yapacağı hareket ne olmalıdır? Eğer onu dövmek ailenin yıkımına yol açabilirse durum nasıl olur?Cevap: Nasihat, irşad ve hikmetli sözlerle Allah'ın emirlerini yapması hususunda gayret göstermelidir. Fayda vermezse yatağını ayırmalı,...
15 Kasım 2020 - 0 yorum
İmamlık NiyetiSoru: Hoca olmadığı zaman imamlık yapma teklifi ile karşılaşıyoruz. Halbuki biz, niyet etmesini bile bilmiyoruz. Açık ve kısa yoldan imamlığa yapılacak bir niyeti tarif ediniz.Cevap: "Niyet ettim Allah rızası için, sabah namazının farzını kılmaya. Bana uyanlara imam oldum." demelidir.Kaynak:...
13 Kasım 2020 - 0 yorum
Soru: Ezanı işitip camiye gidemeyenler hemen namaza başlayabilirler mi? Söylenene göre kadın kılabilir, fakat erkekler kılamazmış. doğru mu?Cevap: Bu hüküm, beş vakit namaz için değil, Cuma namazı için geçerlidir. Kendisine Cuma namazı farz olan kimsenin mazereti olsa, hastalığı bulunsa Cuma...
13 Kasım 2020 - 0 yorum
Soru: Bir işletmede çalışan işçi, patronun haberi olmadan namazını kılacak olsa, kabul olur mu? Olursa sevabı patronun mu yoksa kılınan mı?Cevap: Namaz Allah'ın emri olup, kılınması başkasının iznine bağlı değildir. Patron müsaade etmese bile namazı gene de kılmak gerekir. Namazın...
13 Kasım 2020 - 0 yorum
Ezan, derin ve ibretli manalar taşıyan özlü cümlelerden kurulu bir ilahi davet ifadesidir.İslam dini, namaz vakitlerinin girdiğini müminlere bildirmek için ezan okunmasını emretmiştir.Her beş vakit namazda minarelerden taşan ve her zaman duyduğumuz için olacak, derinlemesine manasını düşünmediğimiz bu ezanı cümle...
9 Kasım 2020 - 0 yorum
Akşam namazının üçüncü rekatında imama yetişen ve ona uyan kimse;İmam selam verdikten sonra, kıyama kalkınca her iki rekatı da aralarında oturarak eda eder.İmama ilk iki rekatta yetişemeyen kimse, ayağa kalktığı zaman, oturma hususunda imamla birlikte kıldığı rekatı ve kıraat hususunda...
9 Kasım 2020 - 0 yorum
Namaz Kılanı Güldürmek Günah mıdır?Namaz kılanın yanında gülünç laflar söyleyip kahkaha ile güldüren kimse günahkar olur.Namaz kılan kimse, İlahi huzurdadır. Onun durduğu huzura saygı duyan kimse, namaz kılanın dikkatini dağıtacak ve huzurunu bozacak hareketlerde bulunmamalı, bilhassa onu güldürerek günaha girmemelidirKaynak:...
9 Kasım 2020 - 0 yorum
İkindi namazını kıldıktan sonra, güneşin kızarmasına (akşam namazı vaktine 4-45 dk kalana) kadar, geçmiş namazları kaza etmekte sakınca yokturİkindi Namazı ile ilgili iki türlü kerahat vardır∟ Birincisi: Birinde sadece nafile namaz kılmak mekruhtur. Bu ikindinin farzının kılınmasından sonraki zamandır∟ İkincisi:...
9 Kasım 2020 - 0 yorum
El Bebek Gül Bebek Çocuk Yetiştirmek ve SonuçlarıAilene namazı emret ve sen de onun üzerine sabret (Ta'ha Süresi'132). Çocuk yedi yaşına ulaştığı vakit ona namaz kılmalarını emredin. On yaşına ulaşacak olursa (ve namaz kılmazsa) bundan dolayı onu dövün. Evlilikle İlgili Meseleler...
9 Kasım 2020 - 0 yorum
Bir kimse abdest almak istediğinde, önce helaya girecek olursa, helaya sol ayağı ile girmesi gerekir ve BİSMİLLAH demelidir sonra da: Allahumme inni euzübike minel hubsi vel habaisi (Allah'ım! Murdar, necis, pis/iğrenç ve pisliğe bulanmış kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım demelidir)Çünkü...
9 Kasım 2020 - 0 yorum
Önceki bölümlerde de geçtiği üzere Yüce Allah Hz Adem'i en üstün sıfatta yaratırken kendisine bir takım emir, yasaklar ve yükümlülükler yüklemiştir ki bunlardan ilk emir ve yasak da kendisi cennette iken, Yüce Allah'ın kendisine yasakladığı ağaca yaklaşmaması üzerine başlamıştır. Nitekim...
8 Kasım 2020 - 0 yorum
Yüce Allah "Hanginizin daha güzel iş ortaya koyacağını denemek için, ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O azizdir, gafurdur (üstün kudret sahibidir, affı ve mağfireti boldur) (1)". "Kim güzel ve makbul bir iş yaparsa, kendisi için yapar. Kim de kötülük işlerse...
8 Kasım 2020 - 0 yorum
1-► Güneşin doğmasından memleketimize göre kırk elli dakikalık müddet içerisindeki yükselişine kadar olan zamandır.2-► Güneşin yükselip de tam tepeye geldiği zeval anının bulunduğu vakit.3-► Güneşin sararmasından ve gözleri kamaştıramaz bir hale gelmesinden itibaren batışı zamanına kadar olan vakit.4-► Fecr-i Sadık'ın doğmasından güneşin doğacağı...
8 Kasım 2020 - 0 yorum
Öğle ve ikindi namazını, akşam ile yatsı namazını vakitlerinde cem etmek.Kısa değil de uzun yolculukta bu şekilde namazları cem etmek caizdir. Kişi ilk namazı ikincinin vaktine kadar tehir etmek veya ikinci namazı birincinin vaktine almak hususunda muhayyerdir. Müstehap olan; Birinci namazı ikincisinin...
8 Kasım 2020 - 0 yorum
Değerli Müminler!Kalplerimize nur, gönüllerimize huzur ve mutluluk bahşeden yüce dinimiz İslam; Müminler arasında sevgi, saygı, kardeşlik ve dayanışma bilincinin gelişmesi için evrensel prensipler getirmiş, bu konuda çeşitli müesseselerin oluşturulmasını öngörmüştür. Bu müesseselerin başında da camiler gelmektedir.Sevgili Peygamberimiz!'in Hicreti esnasında daha...
8 Kasım 2020 - 0 yorum
“(Ey Muhammed!) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak (olan namaz) elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor.” (Ankebut  45). İnsan olarak yaratılmak bizim elimizde değil. Biz nasıl bir varlık olacağımıza...
8 Kasım 2020 - 0 yorum
Namaz Mümin'in miracıdırKelime-i şehadet'den sonra İslam'ın en önemli rüknu olan namaz, günde beş ayrı zaman diliminde olmak üzere kadın ve erkek her Müslüman için bir görevdir. Bütün hak dinler, insanlara namaz kılmalarını emretmişlerdir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v)'de Peygamber olarak gönderilişinden itibaren...
8 Kasım 2020 - 0 yorum
Namaz Kılmayanların Ölürken Başına Neler Gelecek?Birincisi:  Zelil, aşağı olarak ölür. Yani surette değil, hakikatte münasebetsiz, görünüşsüz bir surette ve rahatsız olarak düşer. Üstünü, başını, yorganını, karyolasını ve diğer şeylerini pisleterek bertaraf eder. Öyle olur ki, en yakını olan çocukları ve...