Kur'an Yurdu

Kutsal Kitaplara İman

21 Ekim 2020 - 0 yorum
Peygamberlere indirilen kitaplar dört tanedir∟ Hz Davud'a Zebur∟ Hz Musa'ya Tevrat∟ Hz İsa'ya İncil∟ Hz Muhammed'e Kur'an-ı Kerim indirilmiştir.Vehb b. Münebbih'tn gelen rivayete göre, Yüce Allah 100 tanesi sayfalar halinde olmak üzere semadan / gökten 104 kitap indirilmiştir. Bunlar...
21 Ekim 2020 - 0 yorum
Medine'de İnen Süreler∟ Bakara Süresi∟ Al-i İmran Süresi∟ Nisa Süresi∟ Maide Süresi∟ En'am Süresi∟ Enfal Süresi∟ Tevbe Süresi∟ Ra'd Süresi∟ Nahl Süresi∟ Hacc Süresi∟ Nur Süresi∟ Ahzab Süresi∟ Muhammed Süresi∟ Feth Süresi∟ Hucurat Süresi∟Hadid Süresi∟ Mücadele Süresi∟ Haşr Süresi∟ Kıtal...
21 Ekim 2020 - 0 yorum
Kur'an ilimle fayda verir. Manası anlaşılmadan bir fayda vermez► Allah için insanlarla düşmanlık etmeyip, Kur'an'ın bir çok anlamı bulunduğunu kabul etmedikçe insan tam anlamıyla fakih olamaz► Şüphesiz ki Kur'an'ın açık, gizli amaç ve doğuş yeri vardır► Ağızlarınız Kur'an yoludur. Onları...
20 Ekim 2020 - 0 yorum
Dirayet TefsiriDirayet tefsiri, rivayetlere münhasır kalmayıp Arap dili ve edebiyatı, dini ve felsefi ilimler ile çeşitli müspet ilimlere dayanarak re'y ile yapılan tefsirdir. Buradaki re'yden kasıt, ictihaddır. Buna, ayrıca re'y tefsiri ya da ma'kul tefsir de denir. Fetihlerle genişleyen İslam...