Kur'an Yurdu

İnfitar Süresi – 82

12 Kasım 2020 - 0 yorum
İnfitar Süresi Kaç ayettir ve Kaçıncı Süredir?İnfitar Süresi Mekki bir süre olup, Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin birinci ve ikinci yıllarında iki bölüm halinde indirilmiştir. Tamamı 19 ayet olan bu süre, adını ilk ayetteki 'semanın yarılması' anlamına gelen 'infitar' kelimesinden...
12 Kasım 2020 - 0 yorum
Bu mübarek sûre, "Naziât" süresinden sonra Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur. 19 ayet-i kerimeyi içermektedir. İlk ayetinde İnfitarı, yani: Göğün yarılacağını bildirdiği için kendisine bu ad verilmiştir. Bu Sürede kıyametin vukuunda ne kadar mühim hadiselerin meydana geleceği bildirildiği için kendisinden evvelki...