Kur'an Yurdu

İhlas Süresi – 112

1 Kasım 2020 - 0 yorum
Kur'anda ki sıralamaya göre 112, nüzul sıralamasına göre 22. süre olan İhlas Süresi Mekke'de nazil olmuştur. 4 ayetten oluşmaktadır. Bunlar;1-► Ey Muhammed! De ki O Allah bir tektir2-► Allah her şeyden müstağni ve her şey kendisine muhtaçtır.3-► O doğurmamış...
31 Ekim 2020 - 0 yorum
Ey tevhid-i zatının inkişafına ermiş Muhammedi muvahhid!Allah Teala seni izzetinde ve temkinin de sağa sağlam eylesin.Burada sana düşen şudur:Tevhid-i zatiyi, Hakk'ın isim ve sıfatlarının kemalini keşfettikten sonra, bütün azmini, gayretini, esma-i hüsnasının ve evsaf-ı uzmasının incelikleri hasebince Cenab-ı Hak'ın kendisinden...
31 Ekim 2020 - 0 yorum
İhlas Süresi Mekki bir süredir. Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin birinci yılında, bir bütün halinde indirilmiştir. Hepsi 4 ayet olan bu süre, tevhidin özünü teşkil ettiği için bu adı almıştır. Hz Osman'ın Mushafındaki kronolojik sıralamaya göre 22, Hz Ebu Bekir'in...
31 Ekim 2020 - 0 yorum
Marifet-i ilahiyye ile bezenen; Cenab-ı Hakk'ın kendine ait olan varlıktaki yeganeliğinin ve vahdetinin keşfine nail olan; onun zatının bütün mazharlardan ve tecellilerden müstağni ve imkan ayıbından, noksanlıktan kemale doğru ilerleme gibi bir eksiklikten doğan muhtaçlık kusurundan münezzeh olduğunu idrak eden...
31 Ekim 2020 - 0 yorum
İhlas süresi mushafta yüz on ikinci, iniş sırası olarak yirmi ikinci süredir. Dört ayetten oluşmaktadır. Mekke'de nazil olmuştur. İniş sebebi Mekkeli müşriklerin Hz Peygambere gelip: "Bize Rabbinin soyunu anlat?" demeleri ve bunun üzerine nazil olduğu şeklindedir.İhlas Ne Demektir?İhlas; Samimi...
30 Ekim 2020 - 0 yorum
Mushafta ki sıralamada 112, iniş sırasına göre 22 süredir. Nas süresinden sonra, Necm süresinden önce Mekke de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayet de vardır. Mekke’de indiğini söyleyenler Mekkeli müşriklerin Hz. Peygamber’e gelerek“Bize rabbinin soyunu anlat” dediklerini, bunun üzerine bu sürenin...
30 Ekim 2020 - 0 yorum
İhlas Süresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Meali1-► Kul hüvellâhü ehad (De ki: O Allah, birdir. ). 2-► Allahüssamed (Allah, bütün mahlukların kendisine yöneleceği ve sığınacağı yegane varlıktır).3-► Lem yelid ve lem yuled (O doğurmadı ve doğurulmamıştır).4-► Ve lem yekün lehû küfüven...