Kur'an Yurdu

Hud Süresi – 11

11 Kasım 2020 - 0 yorum
Hud Süresinin Kısaca İçeriği Özeti Ve TefsiriKur'an-ı Kerim'in 11. suresidir. 123 ayet, 1715 kelime, 7605 harftir. Mekkidir. Ayet sonlarına ahenk veren fasıla harfleri: Be, Dal, Zel, Ra, Ze, Sad, Tı, Zı, Kaf, Lam, Mim-Nun'dur. Sure, adını 50 ile 65 ayetler...
11 Kasım 2020 - 0 yorum
Hud Süresi Tam Açıklamalı MealiHud Süresi 1-2-3--4: Elif. Lam. Ra. (Bu sana indirilen), hikmet sahibi (ve) her şeyden haberdar olan (Allah) tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış, sonra da açıklanmış bir kitaptır. (De ki: Bu Kitap) "Allah'tan başkasına ibadet etmemeniz için (indirildi). Şüphesiz...
11 Kasım 2020 - 0 yorum
Hud Süresi 1-3 Ayetin Meali: Elif-Lam-Ra. Bu hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlam kılınmış, sonra da açıklanmış bir kitaptır. Buyurmuştur ki) Allah'tan başkasına tapmayın. (Onlara şöyle de:) Şüphe yok ki ben de O'nun tarafından size...
11 Kasım 2020 - 0 yorum
Hud Süresi 7 Ayet: O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için…….Hud Süresi 7 Ayet Tefsiri: Ayette 'hanginizin ameli daha çok olacağı' değil; 'hanginizin amelinin daha güzel olacağı' buyrulmaktadır. Bir ameli sadece Aziz ve Celil olan Allah...
11 Kasım 2020 - 0 yorum
Hud Süresi Meali ve TefsiriHud Süresi 3.Ayet: Rabb'inizden bağışlanma dileyin, sonra O'na yönelin ki size belirlenen süreye kadar iyi bir hayat yaşatsın ve her fazilet sahibine lütfunu ihsan etsin; eğer yüz çevirirseniz hem sizin için büyük bir günün azabından korkmaktayımHud...
11 Kasım 2020 - 0 yorum
Hud Süresi Tefsiri | GazaliHud Süresi'de diğer bir çok sürenin başladığı gibi, Kur'an-ı Kerim'den bahsederek başlamaktadır."Bu, hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan (Allah) tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış,sonra da açıklanmış bir Kitap'tır (Hud1)".Peki çok sürenin Kur'an'dan bahsederek söze başlamasında garipsenecek...
10 Kasım 2020 - 0 yorum
Ey ahlakını kötü huylardan, meşru olmayan sıfatlardan, çirkin huy ve fiillerden, yalan sözden, tevhidin öz ve esasına muhalif tavırlardan temizleyip güzelleştirmekle emrolunmuş Muhammed ümmeti !Tüm niyet ve davranışlarında uyacağın bir rehber olan peygamberin Hz Muhammed'e (s.a.v) Allah Tealanın "Emrolunduğun gibi...
10 Kasım 2020 - 0 yorum
Tevhid ve ma'rifetullahtan ibaret olan bu yüce yolun temeli Allah'a kulluk ve niyazdır; beşeri benliği Cenab-ı Hakk'ın hakiki hüviyetinde baki kılma gayretidir. Bu husus şu haiz ariflerin malumudur; Arifler ilahi dergaha yönelerek Hakim ve Kadir olan Allah'ın yardımını talep ederler...
10 Kasım 2020 - 0 yorum
Hud Süresinin KonusuHud süresi hem üslup hem de içerik bakımından bir önceki Yunus süresiyle büyük bir benzerlik göstermektedir. Bu sürede de ağırlıklı olarak Allah'ın varlığı, birliği, O'nun iradesinin peygamberleri aracılığıyla vahyedildiği gerçeği ve peygamberlik olgusunun gelmiş geçmiş toplumlardaki görünümü ele...
10 Kasım 2020 - 0 yorum
Hud Süresi Kaç Ayettir ve Kur'an'da Kaçıncı Süredir?Hud Süresi Mekki bir süre olup, Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin dokuzuncu yılında toptan indirilmiştir. Tamamı 123 ayet olan bu sürede, Hud (a.s) ve kavminden de söz edildiği için bu adı almıştır. Hz...