Kur'an Yurdu

"Muhammed Gazali Kuran'ın Konulu Tefsiri" ile Etiketlenen Konular

12 Kasım 2020 - 0 yorum
'De ki: Sığınırım ben insanların Rabb'ine. İnsanların padişahın, insanların ilahın (Nas Süresi 1-3)'Bu sürede cin ve şeytanlardan ve onların gönüllere vesveselerden sığınma vardır. Biz cinlerin nasıl bir tasarrufa sahip olduklarını bilmiyoruz. Ancak onların bizden ne istediklerini ve bize yöneliş gayelerini...
12 Kasım 2020 - 0 yorum
Cin Süresi'nde, Hrıstiyanlar'ın Mesih'i nasıl Allah'ın oğlu ve O'nunla birlikte ilah yaptıklarına ve inançlarının doğasına gönderme vardır. Bu söylemler, yeryüzünün değişik bölgelerinde yaygınlık kazanmış ve nesiller bu söylemlerle dünyaya gelmişlerdir. Ne zaman ki Kur'an gelmiş, Allah'ın tek olduğunu, çocuklarının olmadığını...
11 Kasım 2020 - 0 yorum
Hud Süresi Tefsiri | GazaliHud Süresi'de diğer bir çok sürenin başladığı gibi, Kur'an-ı Kerim'den bahsederek başlamaktadır."Bu, hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan (Allah) tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış,sonra da açıklanmış bir Kitap'tır (Hud1)".Peki çok sürenin Kur'an'dan bahsederek söze başlamasında garipsenecek...
9 Kasım 2020 - 0 yorum
Zilzal Süresi Tefsiri - GazaliKıyamet kopmadan önce, yeryüzünde, bütün kıtalarda ki yerleşimleri sersemleştiren büyük bir sarsıntı olacaktır Sarsıntının, şiddet ve alan etkisi farklıdır. Sarsıntı bazen birkaç dakika sürebilir. O zaman köyleri yerle bir eder ve şehirleri bir enkaz halinde...
8 Kasım 2020 - 0 yorum
Görüldüğü kadarıyla Müddessir Süresi, Müzemmil Süresinden önce inmiştir. Kur'an-ı Kerim de ilk inen sürenin bu olduğu söylenmektedir. Ancak bu doğru değildir. Bu, vahiyy kesilip Resul'ün kendisine vahiyy gelmesini istedikten sonra ilk inen süredir. Bu sürenin ilk ayetlerinde Allah'ın peygamberinden hoşlandığı...
8 Kasım 2020 - 0 yorum
Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı (Kamer 1)İbarenin zahirinden anlaşıldığına göre bu yarılma, gök cisimlerinin düzeni bozulup birbirine girdikleri astronomik çarpışma ile birlikte ahir zamanda olacaktır.Buna benzer bir anlatım Kıyamet Süresinde de geçmektedir: 'İşte göz kamaştığı, ay tutulduğu, güneşle ay...
6 Kasım 2020 - 0 yorum
"Hakka (gerçekleşmesi muhakkak olan).Nedir o Hakka? Ve o Hakka'nın ne olduğunu sana ne bildirdi? (Hakka Süresi 1-3)"Biz dünya diyarının şüphe olmayan bir realite olduğunu sanıyoruz. Bu sanımız öldükten sonra da devam edecek ve biz gerçek bir aleme mi taşınacağız acaba?Soruyoruz:...
4 Kasım 2020 - 0 yorum
Rahman Süresi tamamı dört bölüme ayrılması mümkündür:1-► Yaratma ve icat etmeden söz eden bölüm2-► Yok olmadan, yeniden dirilmeden ve suçluların ceza görmesinden söz eden bölüm3-► İtaat edenlerden yarışanlardan söz eden bölüm4-► Muhsinlerden söz eden bölümAdam'in topraktan, sonra çamurdan (tıyn), sonra...
4 Kasım 2020 - 0 yorum
"Örttüğü zaman geceye andolsun. Ortaya çıkıp göründüğü zaman gündüze andolsun (Leyl Süresi 1-2)"Dünyayı kaplayan gece karanşığına ve onu açığa çıkaran gün ışığına yemin olsun. Gece ile gündüzün farklı oluşu ile birlikte insanlar zamanlarını belirlerler ve geleceklerini tayin ederler. Böylece ya...
1 Kasım 2020 - 0 yorum
'Andolsun söküp çıkaranlara. Yavaşça çekenlere. Yüzüp yüzüp gidenlere. Yarışıp geçenlere. Derken işi düzenleyenlere (Naziat'1-5)'.Sürekli yolunu ayıran, durmadan seyrine devam eden, yolunu bilen ve dünyanın sonuyla birlikte süresi dolan uzayda dönen yıldızlara yapılan bu yemini tercih eden, bunlar gözden kaybolacaktır.'Ne zaman...
31 Ekim 2020 - 0 yorum
İhlas Süresi Mekki bir süredir. Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin birinci yılında, bir bütün halinde indirilmiştir. Hepsi 4 ayet olan bu süre, tevhidin özünü teşkil ettiği için bu adı almıştır. Hz Osman'ın Mushafındaki kronolojik sıralamaya göre 22, Hz Ebu Bekir'in...