Kur'an Yurdu

"M. Zeki Duman / Beyanu'l-Hak" ile Etiketlenen Konular

12 Kasım 2020 - 0 yorum
Nas Süresi Kaç ayet ve Kaçıncı Süredir?Nas Süresi; Mekki bir süre olup, Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin üçüncü yılında bir bütün halinde indirilmiş olup 6 ayettir. Adını ilk ayetinde ki, insanlar anlamına gelen nas kelimesinden almıştır. Hz Osman'ın mushafındaki kronolojik...
12 Kasım 2020 - 0 yorum
İnfitar Süresi Kaç ayettir ve Kaçıncı Süredir?İnfitar Süresi Mekki bir süre olup, Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin birinci ve ikinci yıllarında iki bölüm halinde indirilmiştir. Tamamı 19 ayet olan bu süre, adını ilk ayetteki 'semanın yarılması' anlamına gelen 'infitar' kelimesinden...
12 Kasım 2020 - 0 yorum
Cin Süresi Kaç ayettir ve Kaçıncı Süredir?Cin Süresi Mekki bir süredir. Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin altıncı yılında bir bütün halinde indirilmiş olup tamamı 28. ayettir. Adını Hz Peygamber'in okuduğu Kur'an'ı dinleyen cinler topluluğundan almıştır. Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya...
12 Kasım 2020 - 0 yorum
Beyyine Süresi 6. Ayet: Gerçek şu ki ister kitap ehlinden olsun, ister müşriklerden olsun o kafir olanlar cehennem ateşindedirler. Orada ebedi kalıcıdırlar. Yaratılanların en kötüleri de işte bunlardırBeyyine Süresi 6. Ayet: Tefsiri: Çünkü bunlar, kendileri de dahil, her şeyin Rabbi olan...
12 Kasım 2020 - 0 yorum
Beyyine Süresi Kaç ayettir ve Kaçıncı Süredir?Beyyine süresi Medeni bir süre olup; Hicretin ilk yıllarında bir bütün halinde indirilmiş olup tamamı 8 ayettir. Adını birinci ayetindeki, apaçık belge anlamına gelen 'beyyine' kelimesinden almıştır. Hz Osman'ın Mushaf' ındaki kronolojik sıralamaya göre...
11 Kasım 2020 - 0 yorum
Hud Süresi Meali ve TefsiriHud Süresi 3.Ayet: Rabb'inizden bağışlanma dileyin, sonra O'na yönelin ki size belirlenen süreye kadar iyi bir hayat yaşatsın ve her fazilet sahibine lütfunu ihsan etsin; eğer yüz çevirirseniz hem sizin için büyük bir günün azabından korkmaktayımHud...
10 Kasım 2020 - 0 yorum
Hud Süresi Kaç Ayettir ve Kur'an'da Kaçıncı Süredir?Hud Süresi Mekki bir süre olup, Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin dokuzuncu yılında toptan indirilmiştir. Tamamı 123 ayet olan bu sürede, Hud (a.s) ve kavminden de söz edildiği için bu adı almıştır. Hz...
9 Kasım 2020 - 0 yorum
Zilzal Süresi Kaç ayettir ve Kaçıncı Süredir?Mekki bir süre olan Zilzal Süresi; Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin üçüncü yılında bir bütün halinde indirilmiş olup, tamamı 8 ayettir. Adını ilk ayetindeki, zelzele, deprem anlamına gelen 'zilzal' kelimesinden almıştır. Hz Osman'ın Mushaf'ındaki...
9 Kasım 2020 - 0 yorum
Ğaşiye Süresi Kaç ayettir ve Kaçıncı Süredir?Mekki bir süre olan Ğaşiye Süresi; Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin muhtemelen ilk üç yılı içerisinde bit bütün halinde indirilmiştir. Tamamı 26 ayet olan bu süre, adını ilk ayetindeki 'kafirleri kaplayacak hadise' anlamına gelen...
9 Kasım 2020 - 0 yorum
Müddessir Süresi 6. Ayet Meali: Yaptığını çok görüp de başa kakmaMüddessir Süresi 6. Ayet Meali: Ne kadar çok olursa olsun, yaptığın hiçbir iyiliği asla çok görme ve başa kakma. Zira ne kadar çok olursa olsun iyilik çok görülmez ve imkan...
9 Kasım 2020 - 0 yorum
Müddessir Süresi Kaç Ayettir ve Kaçıncı Süredir?Müddessir Süresi Mekki bir süredir. Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin birinci ve ikinci yıllarında pasajlar halinde indirilmiştir. Toplam 56 ayet olan bu süre; adını ilk ayetindeki, örtüye bürünen veya içine kapanan anlamındaki müddessir kelimesinden...
8 Kasım 2020 - 0 yorum
Kamer Süresi 1-3 ayetlerin Meali ve TefsiriKamer Süresi 1 ve 3 Ayetlerin Meali: Kıyamet saati yaklaştır. Ay da yarıldı. İnkar edenler eğer mucizevi bir işaret görseler hemen ondan yüz çevirir ve 'Hep aynı sihirdir' derler. Bunlar, Allah'ın ayetlerini yalanladı ve...
7 Kasım 2020 - 0 yorum
Kamer Süresi Kaç Ayet ve Kaçıncı Süredir?Kamer Süresi Mekki bir süredir. Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin dördüncü yılında bir bütün halinde indirilmiş olup 55 ayettir. Adını ilk ayetindeki "Ay" anlamına gelen "kamer" kelimesinden almıştır. Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre...
7 Kasım 2020 - 0 yorum
Necm Süresi Kaç Ayettir ve Kur'an'da Kaçıncı Süredir?Necm Süresi Mekki bir süre olup, Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin ikinci ve üçüncü yıllarında iki pasaj halinde indirilmiş olup tamamı 62 ayettir. Adını ilk ayetindeki, yıldız anlamına gelen Necm kelimesinden almıştır. Hz...
6 Kasım 2020 - 0 yorum
Hakka Süresi Kaç Ayettir ve Kaçıncı Süredir?Mekki bir süre olan Hakka Süresi; Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin üçüncü ve dördüncü yıllarında iki bölüm halinde indirilmiş olup tamamı 52 ayettir. Birinci ayetinden itibaren bahsedilen 'büyük gerçek / kıyamet' den dolayı bu...
5 Kasım 2020 - 0 yorum
Kureyş Süresi Kaç Ayettir ve Kaçıncı Süredir?Kureyş Süresi Mekki bir süre olup, Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin ikinci yılında bir bütün halinde indirilmiş olup 4 ayetten oluşmaktadır. Adını ilk ayetindeki Kureyş kelimesinden almıştır. Hz Osman'ın mushafındaki kronolojik sıralamaya göre 29,...
5 Kasım 2020 - 0 yorum
Mürselat Süresi Kaç Ayettir ve Kaçıncı Süredir?Mürselat Süresi Mekki bir süre olup; Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin ikinci yılında bir bütün halinde indirilmiş olup,adını ilk ayetindeki,elçiler anlamına gelen mürselat kelimesinden almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre 33,Hz Ebu Bekir'in cem...
4 Kasım 2020 - 0 yorum
Rahman Suresi Mekki dir. Hz. Muhammed'in peygamber olarak gonderilmesinin üçüncü yılından sonra indirilmiştir. Tamamı 78 ayettir. Adını birinci ayetindeki, Allah'in zatına özgü sıfatlanndan olan "Rahman" dan almiştır. Hz. Osman'in Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre 97, Hz. Ebu Bekir'in cem ettirdiği elimizdeki...
12