Kur'an Yurdu

"En Güzel Blog Yazıları (İsmail Ekinci)" ile Etiketlenen Konular

13 Kasım 2020 - 0 yorum
"Abdest; Mukaddesata karşı hürmet ve tazim nişanesidir, mağfireti ilahiyeyi celbe vesiledir, vücudun sıhhati ve nezafetine hadımdır, bunun meşruiyetinde daha nice hikmetler vardır. Binaenaleyh bu pek faideli olan abdest vazifemizin kadrini bilmeliyiz, buna devam etmeliyiz, bununla maddi ve manevi temizlik gayesini...
12 Kasım 2020 - 0 yorum
Şeytanın Cennetten Kovulmasından Ne Gibi Dersler Almalıyız?İnsan hiç bir suretle Hak Teala'dan, Yüce Allah (c.c)'tan ümidini kesemez.  O'nun rahmetinden, O'nun mağfiretinden, O'nun rızasından ümidini kesip de çaresizlik içine düşemez. Çünkü çaresizlik, ümitsizlik sadece şeytanın işidir yada onun işine gelir. O...
12 Kasım 2020 - 0 yorum
Sadi Şirazi'nin dediği gibi Keramet; cömertliktedir, ekmek vermektedir. Manasız söz, işi boş davula benzer. Kıyamet günü cennette, ancak mana isteğiyle davayı terk eden kimseleri görürsün. Sen davayı mana sayesinde sağlamlaştırabilirsin.Amelsiz söz, esnek duvar gibidir. Bu durumda tabi ki en doğrusunu...
12 Kasım 2020 - 0 yorum
Ve Rabbin dedi ki: "Göklerde olan, yerde olan herkes, ihtiyaçları için O'na yalvarır (1)", Çünkü "Her türlü hamd O Allah'a mahsustur (2)". O halde: "Dua ederken ister "Allah" ister "Rahman" diye hitab edin. Hangisini deseniz en güzel isimler hep O'nundur!...
12 Kasım 2020 - 0 yorum
Bana dua edin ki size karşılık vereyimİnsanı insan yapan, insana üstün değerler kazandıran, yüce Yaratıcısına karşı şükrünü ifade eden, insanın özü olan ve hadis-i şerif de belirtildiği üzere 'dua ibadetin iliğidir yada başka bir rivayetle dua ibadetin ta kendisidir' beyanı...
11 Kasım 2020 - 0 yorum
Allah ettiğimiz her duaya icabet edecek olsaydı vay halimizeDuasına Allah tarafından icabet edilmesini isteyen kimselerin, her şeyden önce kalplerini Allah'tan gayrısından boşaltmaları ve bütün zamanlarını onun zikri ile doldurmaları gerekir. Öyle ki, Hak'tan başka hiçbir şeyi dilinde anmamalı ki, bu...
11 Kasım 2020 - 0 yorum
Soru: Yüce Allah'ın kaza ve kaderini değiştirecek hiçbir güç bulunmadığına göre, duanın ne faydası vardırCevap: Dua ile bir belanın önlenmesi de Allah'ın kazasıdır. Dualar, belanın önlenmesine ve ilahi rahmetin kazanılmasına neden olurlar. Nasıl kalkan atılan okun etkisiz kalmasına, yağmur da...
11 Kasım 2020 - 0 yorum
Her Güne Bir Dua, 365 Güne 365 DuaVe Rabbin dedi ki: "Rabbinize yalvara yalvara ve gizlice dua edin. Şüphe yok ki, o haddi aşanları sevmez (1)" şeklinde buyurmasına rağmen biz(ler)im avam tabakası, okumaktan,öğrenmekten, incelemekten, araştırmaktan yoksun olan, kimlikle Müslüman geçinen...
11 Kasım 2020 - 0 yorum
Gusül abdesti almaya ihtiyaç duyduğunuz bir sebep meydana geldiği zaman ilk önce; banyoya girdiğiniz zaman avret yerlerinizle beraber bütün bedeninizi yıkadıktan ve gerekli temizliği yaptıktan sonra;Sünnete uygun bir gusül abdesti almak istiyorsanız eğer;Gusül abdesti almaya niyet ettikten sonra namaz kılmak...
9 Kasım 2020 - 0 yorum
El Bebek Gül Bebek Çocuk Yetiştirmek ve SonuçlarıAilene namazı emret ve sen de onun üzerine sabret (Ta'ha Süresi'132). Çocuk yedi yaşına ulaştığı vakit ona namaz kılmalarını emredin. On yaşına ulaşacak olursa (ve namaz kılmazsa) bundan dolayı onu dövün. Evlilikle İlgili Meseleler...
9 Kasım 2020 - 0 yorum
Önceki bölümlerde de geçtiği üzere Yüce Allah Hz Adem'i en üstün sıfatta yaratırken kendisine bir takım emir, yasaklar ve yükümlülükler yüklemiştir ki bunlardan ilk emir ve yasak da kendisi cennette iken, Yüce Allah'ın kendisine yasakladığı ağaca yaklaşmaması üzerine başlamıştır. Nitekim...
8 Kasım 2020 - 0 yorum
Yüce Allah "Hanginizin daha güzel iş ortaya koyacağını denemek için, ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O azizdir, gafurdur (üstün kudret sahibidir, affı ve mağfireti boldur) (1)". "Kim güzel ve makbul bir iş yaparsa, kendisi için yapar. Kim de kötülük işlerse...
6 Kasım 2020 - 0 yorum
Biz Namaz Kılanlardan Değildik"Herkes, yaptığı işlerin rehini ve esiri olacaktır, Ashab-ı yeminden, hesap defterini sağ tarafından alan cennetlikler dışında, Onlar Cennetlerdedirler, sorarlar (1)" o cehennemdekilere "Neydi bu cehenneme sizi sürükleyen? (2)". İşte o zaman o cehennemdekiler; soru soranlara yani cennettekilere...
3 Kasım 2020 - 0 yorum
"Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'ın hakkıdır (1)". Siz öyle insanlarsınız, öyle kişilersiniz ki Yüce Allah "Ayetlerimiz hakkında alaylı tavırla münasebetsizliğe dalanları gördüğün zaman, -onlar başka bir konuya geçinceye kadar- kendilerinden yüz çevir! Eğer şeytan...
2 Kasım 2020 - 0 yorum
İnnes Salate Kanet Alel Mü'minine Kitaben Mevkuta"Hamd (her türlü övgü ve şükür): kitabına "Hamd, Rahman ve Rahim olan ve din gününün sahibi Allah'a mahsustur" diyerek başlayan ve şöyle buyuran Allah'a mahsustur: "Hamd olsun o Allah'a ki (kulu Muhammed'e), Kitab'ı indirdi...
2 Kasım 2020 - 0 yorum
Resulüllah (s.a.v) insanların namazlarını cemaatle kılmalarını şiddetle tavsiye etmiş ve kişinin cemaatle kıldığı namazın, tek başına kıldığı namazdan 27 derece daha üstün olduğunu bildirmiştir. Ancak şurası da bir gerçektir ki nasıl ki abdestin şartları ve farzları mevcuttur (bkz: maide 6),...
1 Kasım 2020 - 0 yorum
Ezanın Meşru Kılınması ve Ortaya Çıkması"Allah Resulü (s.a.v), halkı namaza toplamanın şekli üzerinde durdu. Kimisi: Namaz vakti geldiği zaman, bir sancak dik! Onu gördüklerinde birbirlerine haber verirler" dedi; ancak O bu teklifi beğenmedi. O'na Yahudi borusu olan borazan çalınması teklif...
1 Kasım 2020 - 0 yorum
"Kur'an da nerede namazdan bahsedilmişse 'dosdoğru kılmak' kaydına bağlandığını görürsün. Buna karşılık münafıklardan bahsederken yüce Allah şöyle buyuruyor: 'Namazlarının şuurunda olmayan namaz kılıcıların vay haline (1)'. Görülüyor ki Yüce Allah (c.c) müminlerden 'Namazı dosdoğru kılanlar' diye bahsederken münafıklardan sadece 'namaz...