Kur'an Yurdu

"Abdülkadir Geylani Vaazları" ile Etiketlenen Konular

12 Kasım 2020 - 0 yorum
Allah'ın işlerine rıza gösterin. Çünkü o sizi sizden daha iyi bilir. Sizin yararınıza olan her işten sizi haberdar etmez. Allah (c.c): 'Olur ki bir şeyden hoşlanmazsınız. Halbuki o sizin için daha hayırlıdır. Bir şeyi de istersiniz. Halbuki o sizin için...
7 Kasım 2020 - 0 yorum
Sen ey gafil!Günah işleyerek, karşı gelerek Allah'la savaş meydanına çıkıyor, buna rağmen kendini güvende hissediyorsun. Pek yakında güven duygun yerini korkuya bırakacaktır, genişliğin darlığa, sağlığın hastalığa, yükselişin akçaklığa, yüksekliğin aşağılığa, zenginliğin de fakirliğe dönüşecektir. Şunu bil ki;Dünyada Rabbinden ne kadar...
5 Kasım 2020 - 0 yorum
Peygamberimiz (s.a.v): 'Kim süslenip insanların karşısına çıkar, Allah'ın karşısına ise beğenmediği bir biçimde çıkarsa Allah onu kızgınlıkla karşılar' buyurmuşturA münafıklar!Peygamberin ağzından çıkan söze kulak verin.Ey ahiretin dünya karşılığında satanlar!Hakk'a karşılık insanları satın alanlar!A kalıcıyı yok olacak ile değişenler!Siz kazançlı bir...
3 Kasım 2020 - 0 yorum
Ey arkalarını dönenler !Şeytana uşaklık etmeyi bırakın, onun yolundan ayrılın da kalp ayaklarınızla Hakk'ın kapısından içeri girin. Allah'tan sizi, sizden razı olacağı işlere yönlendirmesini isteyin. Sizi kullanmasını, hizmet ettirmesini isteyin.Tükenmek bilmeyen bir hazine buldurmasını isteyin. Hiç kurumaz bir pınar göstermesini...
3 Kasım 2020 - 0 yorum
A kıt akıllı !Sana sıkıntı veriyor diye Hakk'ın kapısından kaçma. Çünkü O, senin yararını senden daha iyi bilir. Sana verdiği sıkıntı da mutlaka bir faydaya ve hikmete bağlıdır. Sana sıkıntı verdiği zaman sebat et ve günahlarına dönüp bak, Allah'tan bolca...
1 Kasım 2020 - 0 yorum
Kalp düzelince ondan çıkan söz doğru ve gerçek olur, kimse onu reddetmez. Kalp kalple, sır sırla ,mana mana ile, öz öz ile ve doğru da doğru ile konuşur. İşte o zaman ağzından çıkan sözler çorak olmayan, yumuşak ve verimli bir...
29 Ekim 2020 - 0 yorum
A cahiller !Dünyada birlikte olduğun kimseler yarın dünyada kalacaklardır. Onları göremeyeceksin, aranıza ayrılık girecek. Onlarla arana ayrılık gireceğine göre, Allah rızası dışında bir gayeyle birlikte olduğun kötü arkadaşlarınla arana ayrılık nasıl girmez? İnsanlarla mutlaka birlikte olman gerekiyorsa bari haramdan sakınan,...
27 Ekim 2020 - 0 yorum
Ey yaşı ihtiyar ama doğası çocuk olan !Bu çocukluk ne zamana kadar sürecek? Tabiatın dünyanın peşinde koşuyor, tek kaygın dünya olmuş. Bilmez misin ki kaygın seni düşündüren, kafana takılan şeydir ve sen, ipini kimin eline vermişsen onun kulusun. Senin ipin...
27 Ekim 2020 - 0 yorum
Müminlerin imanı sağlam olunca bütün insanlar için bir ayna olur, onu görüp kendisine yakın oldukları zaman dinlerinin yüzünü onun söz aynasında görürler.Bu heves nedir böyle? Durmadan Allah'tan yiyeceğiniz, içeceğinizi, giyeceğinizi, eşlerinizi, rızıklarınızı artırmasını istiyorsunuz. Bunlar artmayan ve eksilmeyen şeylerdir. Birisi, duası...
27 Ekim 2020 - 0 yorum
Yaptığın işleri de Allah için yap. Pek yakında Allah'a döndürüleceksin ve sana yaptığın işleri soracak. Allah seni, Zatını tevhid etmen için yarattı. Seni ne dünya, ne de ahiret için yarattı. Dünya seni ne doyurur, ne de suya kandırır. Dünya aldatıcıdır,...
27 Ekim 2020 - 0 yorum
Allah'ım bize sabır ve ve bizi affet İnsanlardan bir şey elde etmek için, onların huzurunda bekler.itibar gösterirsen Allah sana buğz eder. 'Kim bir zengine elindeki malı için eğilir, yaltaklık ederse dinin üçte ikisi (3/2) gider'.∟ Ey gerçeğe sırtını dönen...
25 Ekim 2020 - 0 yorum
Ey cemaat!İslam ağlıyor ve eli başında yardım istiyor, o günahkarlardan, fasıklardan, bid'at ve dalalet sahiplerinden, zalimlerden, yalancılık giysisini kuşananlardan, içlerinde olmayan şeyi iddia edenlerden kurtulmak için yardım istiyor. Senden öncekilere ve seninle birlikte olanlara emrederken, yasaklardan yerken ve içerken bir...
25 Ekim 2020 - 0 yorum
Ey cemaat!O sizin ne şekilde davranacağınızı görmek için sizin üzerinizde tasarruflarda bulunur. Sebat mı göstereceksiniz, yoksa yenilgiyi kabul mu edeceksiniz? Tasdik mi edeceksiniz, yoksa yalanlayacak mısınız görmek ister. Kaderine rıza göstermeyene arkadaş olunmaz, kazaya rıza göstermeyene razı olunmaz.Vermeyene verilmez. Belini...
24 Ekim 2020 - 0 yorum
Ey İlim Davası Güden !Amel olmadan senin ilminin bir değeri yoktur. İhlas olmadan da ettiğin amellerin bir değeri yoktur. Çünkü o ameller ruhsuz bir beden gibidir. İhlaslı olduğunun göstergesi insanların övmesine, yermesine dönüp bakmaman ve ellerinde olanı arzulamamandır. Bunun yerine...
23 Ekim 2020 - 0 yorum
Ey dünya ile oyalanıp duranlar!Siz kalbinizle değil, dilinizle konuşuyorsunuz. Siz Allah'tan yüce kelamından, peygamberlerinden ve onlara gerçekten uyan haleflerinden yüz çevirmişsiniz. Siz, takdir edilmiş olanla ve Allah'ın kudretyle didişip duranlrsınız. Allah'ın vereceklerini bir yana bırakıp insanlardan gelecek maddi yararları yeterli...
20 Ekim 2020 - 0 yorum
Oğlum!Öldüğün zaman beni görür ve tanırsın. Sağ ve sol tarafından benim hamle yapıp seni koruduğumu, senin için Allah'tan dilekte bulunduğumu görürsün. Daha ne kadar insanları Allah'a ortak koşmaya ve onlara güvenmeye devam edeceksin? Bilmelisin ki onlardan hiçbirinin sana yararı ve...
20 Ekim 2020 - 0 yorum
Yazık Sana !Dünya tutkusu ile kibri birleştirdin. Bunlar öyle özelliklerdir ki böyleleri tövbe etmedikçe kurtulamazlar. Akıllı ol. Sen kimsin, nesin, hangi şeyden yaratıldın, niye yaratıldın? Bütün bunları düşün ve büyüklenme. Ancak Allah'ı, peygamberlerini ve güzel kullarını tanımayan bilgisizler büyüklenir.A kıt...
19 Ekim 2020 - 0 yorum
Sanki hiç ölmeyecek, kıyamet gününde haşredilmeyecek ve Hakk'ın huzurunda hesaba çekilmeyecek, sırat köprüsünden hiç geçmeyecek gibi gaflet içinde yüzüyorsunuz. Müslüman ve iman sahibi olduğunu iddia eden sizlerin durumu işte budur.Şayet Kur'an'a ve bildiğinizle amel etmezseniz ikisi de sizin aleyhinize birer...
12