Kur'an Yurdu

"Abdülkadir Geylani Tefsiri" ile Etiketlenen Konular

12 Kasım 2020 - 0 yorum
Ey kurtuluşu talep eden!Ey ihlasa düşkün !Sakın ha sakın, heva ve hevese uymayasın ! Sakın ha sakın, şehvetlerinle yüz üstü düşüp kalkmayasın !Eğer insan, heva ve hevesine uyacak şehevi kuvvetlerine bağlanıp kalacak olursa, onun kalbi artık şeytanın yuvası ve madeni...
12 Kasım 2020 - 0 yorum
Tevhidin ve yakin bilgisinin inceliklerini keşfeden, sırat-i müstakimin ve din-i kavimin esrarını fetheden kimseye şu hakikat gizli kalmaz:Tevfik-i ilahi ipine sımsıkı sarılıp tutunan kimsenin, kendisini , nefs-i emmare kuvvetlerinden beslenen şeytanların fitnelerinden daima muhafaza etmesi gerekir. Bu şeytanlar insanların kalplerine...
10 Kasım 2020 - 0 yorum
Ey ahlakını kötü huylardan, meşru olmayan sıfatlardan, çirkin huy ve fiillerden, yalan sözden, tevhidin öz ve esasına muhalif tavırlardan temizleyip güzelleştirmekle emrolunmuş Muhammed ümmeti !Tüm niyet ve davranışlarında uyacağın bir rehber olan peygamberin Hz Muhammed'e (s.a.v) Allah Tealanın "Emrolunduğun gibi...
10 Kasım 2020 - 0 yorum
Tevhid ve ma'rifetullahtan ibaret olan bu yüce yolun temeli Allah'a kulluk ve niyazdır; beşeri benliği Cenab-ı Hakk'ın hakiki hüviyetinde baki kılma gayretidir. Bu husus şu haiz ariflerin malumudur; Arifler ilahi dergaha yönelerek Hakim ve Kadir olan Allah'ın yardımını talep ederler...
9 Kasım 2020 - 0 yorum
Ğaşiye Süresi TefsiriAhirette bürünecekleri uhrevi varlıkları kendilerine keşfen gösterilenlerle zahirlerinde beşeri varlıklarını batınlarında da Hakk’ı zuhur ettirmek suretiyle hem dünyevi hem uhrevi var oluşların tahakkuk ettirmiş olan kimselere şu husus gizli kalmaz;Cenab-ı Hakk’ın yüce huzurunda amellerin Cenab-ı Hakk’a arz edilmesi,...
8 Kasım 2020 - 0 yorum
Ey Örtüye Bürünen Peygamber KalkMüddessir Süresi 1. Ayet: Ey örtünüp bürünen,Müddessir Süresi 2. Ayet: Kalk,artık uyar,Müddessir Süresi 3. Ayet: Ve yalnız Rabbini yücelt,Müddessir Süresi 4. Ayet: Elbiseni temizle,Müddessir Süresi 5. Ayet: Pisliklerden uzak durMüddessir Süresi 6. Ayet: (Yaptığını) çok görerek...
5 Kasım 2020 - 0 yorum
Kitab-ı mübine yemin olsun (2) Apaçık olan kitabın hak olduğuna yemin olsun. O kitap, Kur'an-ı Azim'dir. Onun hiçbir yerine batıl bulaşmamıştır. O Hakim ve Alim olan Allah tarafından indirilmiştir. Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Biz uyarıyoruz (3)Biz yüce ve...
4 Kasım 2020 - 0 yorum
O halde Rabbinizin Hangi Nimetlerini Yalanlıyorsunuz?Rahman'ın arşının genişliği üzerine tasavvur edilmiş olan insan kalbinin genişliğinin hakikatini anlayan kimseye şu husus gizli kalmaz: İnsanın, marifet ve iman fitratı üzerine yaratılması ve ona Kur'an'ın öğretilmesi; onun Hakk'ın halifesi ve naibi bulunduğu, Hak katında ki...
31 Ekim 2020 - 0 yorum
Mükaşefe, müşahede ve yakin nurlarının fışkırmasını, kalbine gönül rızası ve itminanın inmesini arzu ile gözlem yapan ey Muhammed ümmeti!Başına gelen musibetlere ve belalara sabır göstermen gerekir. O belalara düçar olmakla ayakların tevhid yolunda sağlamlaşacaktır. Allah'ta yok olma yolundaki kararlılığın pekişecektir....
31 Ekim 2020 - 0 yorum
"Ey Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu aşağı ve rrezil etmişsindir, zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur (Al-i İmran 192)"Ey Rabbimiz, senin bu dünya geçidinde hepsettiğin, azap verdiğin ve huzurundan kovduğun insanlar, haksızlık edip senden başkasına yönelenlerdir. Kendilerini dünya karanlığında koyanların ve...
31 Ekim 2020 - 0 yorum
Ey tevhid-i zatının inkişafına ermiş Muhammedi muvahhid!Allah Teala seni izzetinde ve temkinin de sağa sağlam eylesin.Burada sana düşen şudur:Tevhid-i zatiyi, Hakk'ın isim ve sıfatlarının kemalini keşfettikten sonra, bütün azmini, gayretini, esma-i hüsnasının ve evsaf-ı uzmasının incelikleri hasebince Cenab-ı Hak'ın kendisinden...
31 Ekim 2020 - 0 yorum
Marifet-i ilahiyye ile bezenen; Cenab-ı Hakk'ın kendine ait olan varlıktaki yeganeliğinin ve vahdetinin keşfine nail olan; onun zatının bütün mazharlardan ve tecellilerden müstağni ve imkan ayıbından, noksanlıktan kemale doğru ilerleme gibi bir eksiklikten doğan muhtaçlık kusurundan münezzeh olduğunu idrak eden...
31 Ekim 2020 - 0 yorum
Al-i İmran Süresi 184. Ayet Meali ve Tefsiri"Eğer seni inkar ederlerse, senden önceki mucize getiren, sahifeler getiren, açıklayıcı kitap getiren peygamberler de inkar edilmişlerdir (Al-i İmran 184)"Eğer onlar seni yalanlarlarsa, sana inanmazlarsa onların söylediklerini önemseme, üzülme. Senden önce çok peygamberler...
31 Ekim 2020 - 0 yorum
Al-i İmran Süresi 176-177 ayet Tefsiri"Kafirlikte yarışanlar seni üzmesin". Çabucak kafir olanların, kendilerini çabucak münafıkların arasına atarak kalplerindekini gizleyip konuştuklarını dillerinin ucuyla konuşanların verecekleri zarar seni üzmesin. "Onlar Allah'a hiçbir zarar veremeyeceklerdir". Onlar kafir olmalarıyla Allah'a hiçbir zarar veremeyecekler, bilakis...
30 Ekim 2020 - 0 yorum
Al-i İmran 149. Ayet Tefsiri & Geylani"Ey iman edenler, inkar edenlere itaat ederseniz, sizi eski halinize geri döndürürler ve eli boş dönmüş olursunuz (Al-i İmran 149)"Yani siz Allah'ın tevhidine inat ederek inanmayan, onun peygamberlerinden ve kitaplarından büyüklenerek yüz çeviren kafirlere...
29 Ekim 2020 - 0 yorum
"İnkar edenlerin malları da, evlatları da Allah'a karşı kendilerine hiçbir fayda sağlamayacaktır". Bu dünyada gururlanarak ve kibirlenerek Allah'ı inkar edenler vardır, onlar mallarının çokluğu ve evlatlarının kalabalıklığı ile övünürler ve onlara güvenirler.İşte onların malları ve evlatları öbür dünyada başlarına gelecek...
25 Ekim 2020 - 0 yorum
İbretlik Bir HayatHz Eyüb varlıklı ve çok müreffeh bir hayatı olan kimseydi. Dünya malının her türlüsüne sahipti. Bununla birlikte o, şükreden, rıza gösteren ve Allah yolunda ve Allah rızasını kazanmak için fakirlere yardım eden bir kimseydi. Eyüb (a.s)'ın nimetlerine şükretmede...
24 Ekim 2020 - 0 yorum
Dualarına Allah tarafından icabet edilmesini isteyen kimselerin;Her şeyden önce kalplerini Allah'tan gayrısından boşaltmaları ve bütün zamanlarını onun zikri ile doldurmaları gerekir. Öyle ki; Hak'tan başka hiçbir şeyi dilinde anmalı ki, bu şekilde matlubuna ulaşsın ve Cenab-ı Hak tarafından da duasına...