Kur'an Yurdu

İbadet Konusunda Aldananlar

İbadet Konusunda Aldananlar

Namaz Kılanların Aldanması

Haram olduğu halde gereğinden fazla su harcar ve israf eder, abdesti uzun zamanda alır, öyle ki bunun için bazen namazın vaktini geçirecek kadar ileri gider. Vakit çıkmasa bile, namazın kıymetli vaktini geçirdiğinden, yine aldanmış olur. Faziletli vakti kaçırmasa da suyu gereğinden fazla harcadığından israf etmiş ve yine aldanmıştır. Suyu israf etmemiş olsa bile, abdesti alırken fazla vakit kaybettiğinden yine aldanmıştır.

Haram olduğu halde gereğinden fazla su harcar ve israf eder, abdesti uzun zamanda alır, öyle ki bunun için bazen namazın vaktini geçirecek kadar ileri gider. Vakit çıkmasa bile, namazın kıymetli vaktini geçirdiğinden, yine aldanmış olur. Faziletli vakti kaçırmasa da suyu gereğinden fazla harcadığından israf etmiş ve yine aldanmıştır. Suyu israf etmemiş olsa bile, abdesti alırken fazla vakit kaybettiğinden yine aldanmıştır.

Nafile İbadet Hususunda Aldananlar: Şeytan insanları ne yazık ki sünnet olan ibadetlerde kandırır. Bu ibadeti yapanların ibadetlerine süs verdirir ve böylece onları Allah’tan uzaklaştırır.

Namazda Tekbir Alma ve Niyet Ederken Aldananlar: Namaza niyet ederken kuşkuya kapılır, şüphe eder. Şeytan onun sahih bir niyet yapmasına engel olmak için onun yakasını bırakmaz. Şeytan niyet edene ‘niyet ettim’ diye diye diyeti tekrarlatır ve onun namaz vaktini geçirmesine veya cemaate yetişmemesine sebep olur Adam tekbir alsa bile ona acaba tekbirim kabul oldu mu diye vesvese verir ve düşünmeye sevk eder. Bu verdiği vesvese bazen tekbirin almış şeklinde olur.

Tekbir almak için ‘dikkatli olacağız’ derken, tekbirin asıl şeklini değiştirirler. Bu vesvese dolu dikkatler, niyet ederken ve tekbir alırken olunca kalblerini namaza hazırlayamaz ve namazlarından gaflet ederler.

Namaza başlangıçta gösterdikleri dikkatin her şeye kafi geleceğini ve kendilerinin hayır üzere olduklarını zannederler.

Namaz da Kur’an Okurken Aldananlar: Namaz kılarken okunan Kur’an harflerinin gereği gibi okunmasını ister, bunda dikkatli olur ve bütün güçlerini buna sarf ederler. Dikkatlerini buna verir ve başka şeylere kulak asmazlar. Okudukları ayetlerin manasını düşünmez, gereken dersi almazlar. Ayetlerin ifade ettiği sırları düşünmezler. Bu da aldanmanın en kötülerinden birisidir.

Çünkü Kur’an-ı herkes maharici hürufuna riayet ederek okuyacak diye insanlara yüklenen bir mükellefiyet yoktur. Her insan kendi durumuna göre güzel okumaya çalışır.

Böyleleri padişahın fermanını, onun huzurunda bütün dil handelerine uyarak tekrar tekrar okuyan, fakat yazının mahiyeti ile ilgilenmeyen ve burada yapılması istenen şeylere bakmadan, orada bulunanların durumunu nazarı itibara almadan yazıyı okuyan kimseye benzerler Bu adam, nasıl cezalandırılması gereken bir ahmak ise,

Kur’an-ı sadece güzel okumakla yetinip onun istediklerinden habersiz olan gafiller de aynı durumdadırlar.

Kur’an Okuyanların Aldanması

Kur’an-ı Hatmederek Aldananlardan Bir Grup: Çok Kur’an okumakla aldanmışlardır. Öyle ki bazen 24 saatte hatim ettikleri bile olur. Dilleri Kur’an okurken, kalpleri istekleri peşinde okuduklarından habersizdir. Okudukları ayetlerden ders almak için manalarını düşünmezler. Haramlardan sakınmaz, öğütlere kulak asmaz, emir ve yasaklara gereken önemi vermez, insanlar için bir ibret aynası olan ayetlerden etkilenmezler. Bu okuyucular Kur’an’ı sadece okumak için indirildiğini zannederler.

Böyleleri şuna benzerler: Hizmetçiye efendisi bir yazı yazmış ve kendine bir takım şeyler emredilmiş, bir takım şeyler yasaklanmıştır. Hizmetçi bunlara kulak asmaz, kendi bildiğine gider. Fakat ara sıra yazıyı okur ve onu ezberler. İşte Kur’an’ı okumakla yetinen de onun gibidir; hatta ondan daha fazla cezaya layıktır. Bu adam eğer Kur’an’dan gayenin yalnızca okumak olduğunu zannediyorsa aldanmıştır. Unutmamak ve ezberlemek için Kur’an okuması şarttır.. Ezberlenmesinden gaye manası, manasından gaye ise gereğiyle amel etmektir.

Nafile Oruç Tutarak Aldananlardan Bir Grup: Orucuyla gururlanır. Ramazan haricindeki mübarek günlerde veya bütün sene boyu oruç tutar, oruç tuttuğu zamanlarda dilini gıybetten, kalbini gösterişten, orucu açtıklarından, midelerini haramlardan ve bütün gün boyunca dillerini malayani sözlerden korumazlar.

Hal böyle iken, gene de iyi bir iş yaptıklarını zannederler. Farzları tam anlamıyla yapmazken, nafilelere önem verirler. Fakat hakkıyla onu da yerine getiremezler. Bu da aldanışların en büyüklerindendir.

Hac Görevi ile Aldananlardan Bir Grup: Hac ile gururlanırlar. Borçlarını ödemeden, komşu ve yakınlarından helallik istemeden, anne-babalarının görüşlerini almadan, helal rızık temin etmeden hacca giderler.

Kendilerine farz olan hac ibadetini yaptıktan sonra bu halleriyle tekrar tekrar hacca giderler. Yolculuğunda namazını geçirir, elbisesinin temizliğine önem vermez.

Vaaz Ehlinden Aldananlardan Bir Grup: Sevap kazanırım zannıyla ve gayesi ile va’z ve nasihat edip iyilikle emreder, kötülükten sakındırır. İnsanların yaptığı hatalara kızar da, onlara iyiliği emrederken kendini unutmuş olur. Onlara karşı daha şerefli ve faziletli olduğu iddiasında bulunur, onlara iyiliği emreder ve bunu yaparken de sert davranır.

Kaynak: İmam Gazali / İhyau Ulumi’d-Din / C:3 / bkz: 1088-1090

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ