Kur'an Yurdu

Hud Süresi & Beyanu’l-Hak

Hud Süresi & Beyanu’l-Hak

Hud Süresi Kaç Ayettir ve Kur’an’da Kaçıncı Süredir?

Hud Süresi Mekki bir süre olup, Hz Peygamber’in elçi olarak gönderilmesinin dokuzuncu yılında toptan indirilmiştir. Tamamı 123 ayet olan bu sürede, Hud (a.s) ve kavminden de söz edildiği için bu adı almıştır. Hz Osman’ın Mushaf’ındaki kronolojik sıralamaya göre 52 , Hz Ebu Bekir’in cem ettirdiği elimizdeki Kur’an’a göre 11. süredir

Hud Süresi Konusu ve İçeriği

İnsan olan, Allah’tan başkasına kulluk etmez ve sadece Allah’a boyun eğer. Çünkü Allah hak, O’nun dışında tapılan şeylerin hepsi batıldır. Hiçbirisinde ilahlık vasfı yoktur. Bu konuda delil getirebilmek için yerde göklerde en ufak bir bilgi kırıntısı dahi bulmak mümkün değildir

O halde yaratılmışların en şereflisi ve üstünü olan insan, nasıl olur da alemlerin Rabb’i Allah’ı bırakıp da kendisi için yaratılmış olan eşyaya tapabilir ?

Müşriklerin tapmakta oldukları bütün sahte tanrılar, Firavun ve kavmi örneğinde görüldüğü gibi, tıpkı bir çobanın önüne düşüp, sürüsünü suya indirdiği gibi, onlar da kendilerine tapanları, dünyada felakete, ahirette cehenneme götüreceklerdir.

Allah, her şeyi görmektedir. Ayrıca insanın her yaptığı kayda geçirilmektedir. Hiç kimsenin hesap gününde, Allah’ın huzuruna çıkartılacağından kuşkusu olmasın. Her canlının rızkı sadece Allah’a aittir. Kimse kimsenin rızkını vermediği gibi, Allah’ın dilemesi dışında bir başkasının rızkına mani de olunamaz. Herkes için belirlenip tayin edilmiş bir ömür vardır. O süre tamamlanıncaya kadar kimse kimsenin hayatına da son veremez. Yaptıklarının cezasız kalacağını zannedip şımaranlar, kendilerini adım adım ateşe sürüklemektedirler.

Allah’a iman ettiğini söyleyen bir takım insanların, Allah ile ilişkileri durumlarına bağlıdır. Bunlar, genellikle bolluk ve refah içerisinde olup moralleri yerindeyken her şeyin kendilerinden olduğunu düşünürler. Ellerindeki imkan gittiğinde ya da zarar ettiklerinde, Allah’tan ümitlerini ve bağlarını keserler. Eski hallerine döndürüldükleri zaman ise benlik duyguları ön plana çıkar ve şımarık bir tavır sergilerler.

Gerçek müminin Allah ile ilişkileriyse hep kulluk bilinci çerçevesindedir. O her şeyi Allah’tan bilir. Başına gelen kötü de olsa, şirk ve sapkınlık, her durumunun mutlaka şükre değer bir yönünün olduğunu düşünür. O nedenle o, daima Allah’a hamd eder. Sabır ve dua ile Rabb’iyle bağını sürdürmeye özen gösterir.

Hep ‘Kahrı da hoş, lütfu da hoş..’ anlayışı içerisindedir. Tabii ki Rabb’inden bir hidayet üzerinde olanla, kendini hevasına kaptırıp bildiği yolda burnunun doğrultusuna giden şaşkın, bir değildir.

Allah’ı ve ahiret gününü inkar eden kimse tarihi kalıntılara ibret gözüyle bakmalıdır. Kazılarda elde edilen verileri iyi değerlendirmelidir. Büyük bir felaketin pençesine düşmemek için mutlaka Nuh, Hud, Salih, Lut, Şuayb gibi peygamberlerle mücadele eden kavimlerin vahim akıbetlerinden ders almalıdır. Firavun ve benzeri liderlere uyanların yaşadıkları felaketleri anarak son pişmanlığın fayda vermediğini görmelidir.

Müminler arasında yaklaştırıcı asıl bağ iman bağıdır. Bu yoksa, babası da olsa, oğlu da olsa, artık onunla inkar eden arasında akrabalık bağı kalmamıştır. Peygamber de olsa hiçbir mümin, Allah’ı inkar eden yakınına şefaat edemez.

Kur’an’da tarihi birer gerçek olarak anlatılan her olay, sırf Allah’ın sünnetinin bilinmesi, o olaydan ibret alınması ve dolayısıyla tarihin tekerrür etmemesi içindir. Fakat bunlara kulak asmayanlar, ancak kendilerine kötülük etmektedirler.

Zira Allah’a ve elçilerine karşı gelenlerin varacakları yer cehennemdir. Allah’ın laneti ve en çetin azabı da onlar içindir. Orada son pişmanlık fayda vermeyecektir. Allah’a ve elçilerine iman eden, özü sözü bir olan ve namazını ikame edip salih iş yapanların yaptıklarıysa asla karşılıksız kalmayacaktır.

Her toplumdaki akl-ı selim sahibi insanlar, keşke iyiliği emretme ve kötülükleri yasaklama görevlerini, ne pahasına olursa olsun, hiç terk etmeseler

Kaynak: M. Zeki Duman / Beyanu’l-Hak / Cilt: 2 / bkz: 13-14

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ