Kur'an Yurdu

Guslü Gerektiren Haller ve Akıntılar

Guslü Gerektiren Haller ve Akıntılar

Guslü Gerektiren Akıntılar

İnsanın cinsiyet organından gelen üç çeşit akıntı vardır. Bunlar mezi, vedi ve meni’dir

Mezi: Cinsel oynaşma, hayal etme ve sakalaşma sonunda duyulan haz sebebiyle cinsel organdan gelen, ince, şeffaf ve kaygan sıvıdır. Geldiğinin farkına varılmayabilir. Erkekte de kadında da olur.

Vedi: Soğuk, ağır kaldırma vs sebebiyle genellikle idrardan sonra gelen koyu kesik ve renk olarak meniye benzeyen maddedir. Bazen cinsel oynaşma sebebiyle de gelebilir.

Meni: Şehvetle gelip, genelde hızla dışarı çıkan ve kendine has bir kokusu ve rengi olan bir sıvıdır.

Mezi ve Vediden Dolayı Gusül Gerekmez

Gusül sadece meniden dolayı gerekir. Mezi ve vedinin gelmesiyle sadece abdest bozulur, geldiği yer yıkanır ve abdest alınır.

Cünüplük: Cinsi münasebet veya şehvetle meninin gelmesi sebebiyle meydana gelen vb belirli ibadetlerin yapılmasına mani olan durumdur.

Maddeler Halinde Gusül Abdesti Almayı Gerektiren Sebepler

1-► Şehvetle yerinden ayrılan ve şehvetle dışarıya atılan bir meniden dolayı gusletmek gerekir.

2-► Bakmak ve dokunmak suretiyle şehvetle gelen meniden dolayı da gusletmek gerekir.

3-► Cinsel ilişki halinde sünnet yerinin veya o kadar bir kısmın duhulu ile, buluğ çağına ermiş erkek ve kadının gusletmesi gerekir. Meninin gelip gelmemesine bakılmaz. Bunlardan biri buluğ çağına ermiş ise ona gusül gerekir, diğerine gerekmez. Ancak buluğ çağına yaklaşmış bir devrede ise, yıkanmadan namaz kılmasına izin verilmez. Namaza devam için taharette tedbirli olmak lazımdır. Bu ve buna benzer hangi haller olursa olsun, ihtiyat olan yol gusletmek suretiyle şüpheli hallerden sakınmaktır

4-► Yatağından uyanıp kalkan kimse, ihtilam olduğunu hatırladığı halde, tenasul organında bir yaşlık görse gusletmesi gerekir.

Sarhoşun Ayılınca Gusül Abdesti Alması Gerekir mi?

5-► Sarhoş veya bayılmış olan bir kimse uykusundan uyanıp da kendisinde meni bulacak olsa gusletmesi gerekir. Mezi bulacak olsa gusletmesi gerekmez

6-► İdrarını yaparken, tenasul organı uyanık iken meni gelse yıkanması gerekir. Organ uyanık olmayınca, gusletmek gerekmez; çünkü uyanıklık şehvetin bulunmasına delildir.

7-► İhtilam olan veya cinsel ilişkide bulunan kimse, idrarını yapmadan veya çokça yürümeden veya yatıp uyumadan yıkansa da, sonra kendisinden meninin arta kalan kısmı çıkacak olsa, ikinci kez yıkanması gerekir. Fakat idrarını yaptıktan veya epeyce yürüdükten veya uyuduktan sonra şehvetsiz olarak gelecek meni guslü gerektirmez. Çünkü bu durumda o meni, yerinden şehvet olmaksızın ayrılmış bulunur. Yine bir kadından, yıkandıktan sonra kocasının menisi çıkacak olsa, tekrar gusletmesi gerekmez.

8-► Bir yatakta yatıp uyuyan iki kimse uyandıkları zaman ihtilam olduklarını hatırlamayarak yatakta meni gibi bir yaşlık görseler veya kurumuş meni görüp de, o yatak da kendilerinden önce başka bir kimse yatmış olsa da bu durumda meninin kime ait olduğu bilinmese her ikisinin de ihtiyaten yıkanması gerekir.

9-► Şehvet olmayıp da dövülmeden, ağır bir yük kaldırmadan ve yüksek bir yerden düşmeden dolayı meni gelmesiyle gusül gerekmez.

Meniyi tutmak Guslü Gerektirir mi?

Not-1= Meninin gelmesi, yerinden ayrılması ile gerçekleşir. Erkeklerde meninin yeri bel; kadınlarda ise göğüs kafesidir. Meni; koyu beyaz sudur. Aktığı zaman erkeklik organının ereksiyonu sona erer. Kadının menisi ise ince ve sarıdır. Cinsel ilişkiye girilmese bile ihtilam olmak, hayal kurmak, bakmak ve cinsel organı ile oynamak gibi nedenlerden dolayı meni yerinden şehvetle ayrılırsa ve vücudun dışına çıkarsa kişi cünüp olmuş demektir. Bu durumda icma ile gusül abdesti farzdır.

Ayrıca Hz Peygamber (s.a.v)’in kendisine; İhtilam olduğu zaman kadının gusül abdesti alması gerekir mi? diye soran Ümmü Süleym’e ‘Evet, suyu gördüğü zaman gerekir’ buyurması da buna delildir. Kısacası dokunma veya bakma yada ihtilam; hangi sebeple olursa olsun meninin dışarı çıkması gusül abdesti almayı gerektirir.

Not-2= İmam Ebu Hanide ve Muhammed şöyle demiştir: ‘Cinsel organdan şehvetle çıkmasa bile meninin belden ayrılması guslü gerektirir’

Not-3= Ebu Hanife’nin şöyle söylediği rivayet edilmiştir: ‘Aşırı şehvet sahibi bir bekarın şehvetini kontrol edebilmek için mastürbasyon yapması caizdir. Ancak bunu yaparken kesinlikle sevap kazanamaz. Böyle biri bu işte el elde, el başta kurtulur’ Bir başka ifade ile ne sevap kazanır ne de günah işler. Kanaatimize göre eğer bir kişi masturbasyon yapmadığı takdirde zina veya ona yakın bir günah işlemekten endişe ederse bu durumda masturbasyon, iki zararlı şeyden zararı az olanı tercih etmektir. Eğer masturbasyon cinsel zevk için yapılıyorsa caiz değildir.

Not-4 = ‘İhtiyar’ adlı kitap da şöyle geçmektedir; “İhtilam olan, sırtüstü yatarken uyanan ve üzerinde bir yaşlık bulunmayan kadının ihtiyaten gusül abdesti alması gerekir. Çünkü onun menisinin vücudundan çıkıp tekrar vücuduna girme ihtimali vardır. Zira ihtilam denilince ilk akla gelen meninin vücuttan dışarı çıkmasıdır.

Erkeklerde ise durum farklıdır. Erkeğin cinsel organı dar olduğu için meninin tekrar vücuda girmesi söz konusu değildir. Şayet ihtilam olan ve üzerinde yaşlık bulunmayan kadın başka bir pozisyonda uyanırsa bu durumda gusül abdesti alması gerekmez.

a-) Akademi Araştırma Heyeti / Bir Müslümanın Yol Haritası / bkz: 263
b-) Esad Muhammed Said es-Sağirci / Delilleriyle Hanefi fıkhı / bkz: 83-84

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ